Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Företagsklimatet är en avgörande faktor för kommunens utveckling och framgång

Näringslivet i Åtvidabergs kommun är under ständig utveckling. Näringslivscentrum och ett långsiktigt arbete mellan kommun, näringsliv och Sparbanken i Åtvidaberg har varit en framgångsfaktor för samhörighet, delaktighet och utveckling. Flera års arbete har resulterat i att Åtvidaberg idag tillhör de främsta kommunerna i landet när man talar om lokalt företagsklimat.

För åtta år sedan gick Åtvidabergs kommun, ett hundratal lokala företagare och Sparbanken i Åtvidaberg samman för att ta ett gemensamt ansvar och driva gemensamma frågor. Anledningen var att företagsklimatet behövde stärkas och kommunens ekonomi var körd i botten. Man tog ett gemensamt krafttag för att vända trenden.
– Under flera år hölls olika diskussionsforum, Näringslivscentrum bildades, en arena för tillväxt skapades, entreprenörsdagar kom till och under tiden skapades ett politiskt lugn i kommunen där den usla ekonomin vändes till ett löpande överskott, säger Ronny Mårtensson, VD för Sparbanken i Åtvidaberg.

Näringslivscentrum har skapat bra dialog
Tillsammans med Lennart Haraldsson, kommunstyrelsens ordförande och Kerstin Skarin, ansvarig för näringslivsfrågor i kommunen, så berättar han att det långsiktiga, tålmodiga arbetet betytt att företagare, lokala politiker och tjänstemän lärt känna och förstå varandra och konkret kunnat samverka och hitta formen för förbättringar. Det har lett till en positiv utveckling av både näringslivet och kommunen.
Genom Näringslivscentrum delas kunskap och erfarenheter mellan varandra. Signaler kan komma från båda håll om förbättringar inom olika områden behövs. Idag sker en mer öppen dialog än tidigare där tanken är att stötta och underlätta för varandra.

Kommun med framåtanda
– En väl fungerande kommunal verksamhet fordrar en sund ekonomi. Att företag går bra är en förutsättning för att växa. Det i sin tur skapar arbetstillfällen som skapar skatteunderlag som är en nödvändighet för kommunen för att kunna erbjuda invånare god service. Allting hänger ihop, förklarar Lennart Haraldsson.
För framtiden är det nu viktigt att inte tappa det konstruktiva gemensamma arbetet. Utvecklingsfrågorna är en färskvara som enträget måste fortsätta att utvecklas. Målsättningen är att bli ännu bättre!

Bra kommun att bo i
Förutom att det råder ett riktigt bra företagsklimat i kommunen så lyfter trion fram Åtvidaberg som en mycket bra plats att bo på och verka i med tryggt och bra boende, vacker natur, det strategisk lyckade läget med närheten till både storstaden och kusten och bra pendlingsmöjligheter.