Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Förpackningar med attityd intresserar företagen

Stora företag som Ikea och Oriflame hör till de som gärna rekryterar nya designers från Mittuniversitetet.
Anledningen är den unika utbildningen i förpackningsdesign.
– Det är den enda i sitt slag i Sverige, säger Kristina Brink, lektor i grafisk design.

Det som gör utbildningen i Sundsvall så speciell är att man fäster lika stor vikt vid design som vid kommunikation. Det innebär att man får en dubbel examen, alltså i båda dessa ämnen.
– Men allt vi gör fokuserar mot förpackningar, vi har valt att spetsa till det så, säger Kristina Brink.
Upplägget gör att Mittuniversitetets koncept sticker ut i mängden av grafiska design-utbildningar och också drar till sig många studenter.
– Programmet har varit i gång sedan 2004 och har hela tiden varit en av de mest sökta utbildningarna här, säger Kristina Brink.
Även ute i näringslivet har man fått upp ögonen för utbildningen och flera välkända företag finns bland dem som fångar upp de som utexamineras, berättar hon.
Bland företagen växer också medvetenheten om förpackningarnas betydelse. Allt fler företag lägger därför ned mer resurser på att hitta bra emballage till sina produkter. Eftersom förpackningsindustrin är en av de största branscherna i Europa så ökar även efterfrågan på bra designers.
– Yrkesrollen håller på att växa till sig, även om man fortfarande måste kunna göra andra grafiska arbeten också. Men en förpackning sammanfattar mycket av vad grafisk design är, och som budskapsbärare blir den starkare och starkare. Det är ju inte bara ute i butiken den syns, hela vägen dit hanteras den av flera olika människor, säger Kristina Brink.
Sedan tre år tillbaka har utbildningen ett samarbete med Chiba University i Tokyo. Studenterna i de båda länderna gör gemensamma projekt som de sedan redovisar för varandra. Senast var det förpackningar för japanska Kanebo, ett stort företag inom hud- och skönhetsvård. Året innan var det mat som stod i centrum. De japanska studenterna fick då designa förpackningar till svenska köttbullar, medan de svenska studenterna fick paketera sushi.
– Vi dokumenterar hela den kreativa processen i de här projekten på webben under tiden det pågår. Det är lite ovanligt med sådan transparens, man brukar inte ges en sådan insyn. Vi gör det eftersom vi vill ligga i framkant, säger Kristina Brink.
Ny teknik, inte minst med det digitala trycket, gör att branschen utvecklas fort. Snart är till exempel de självöppnande förpackningarna här, tror kollegan Niklas Fagerholm, lektor i grafisk design.
– Miljödebatten förändrar också förpackningarna. Företagen har blivit mer intresserade av hur man kan kommunicera ekologiskt, hållbart och klimatsmart, säger han.
Bakom en riktigt bra förpackning ligger en hel del förarbete, mycket mer än man kan tro, berättar han. För det är inte bara att sno ihop något. Research ute på ”fältet” är till exempel en viktig del av processen.
– Man måste vara något av en antropolog för att göra en bra förpackning, säger Niklas Fagerholm.

Faktaruta:
Mittuniversitetet är ensam i Sverige om att erbjuda en treårig utbildning i grafisk design och kommunikation med inriktning på förpackningsdesign. Till hösten starta dessutom en mastersutbildning. Inte heller på den avancerade nivån går det att återfinna motsvarande masterutbildning i landet. Utanför Sveriges gränser, i USA och Storbritannien, finns däremot tre liknande mastersutbildningar som fokuserar på förpackningens kommunikativa funktion.