Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Försäkringsbolaget som finns nära sina kunder

Trött på knappval och opersonliga meddelanden som inte svarar på det du vill veta när du ringer ditt försäkringsbolag? Är du lycklig nog att bo på Öland finns kanske en lösning – Ölands försäkringsbolag.

Ölands försäkringsbolag har anor ända sedan 1893 och finns idag från norra Öland, genom Kalmar lön och ner till gränsen mellan Blekinge och Skåne. Man har lokalkontor i Borgholm, Färjestaden, Kalmar, Karlskrona, Torsås och Åryd. Försäkringstagarna äger bolaget och de försäkringar man erbjuder är sakförsäkringar för privatpersoner samt fordon, företag, hästgårdar och lantbruk. På senare år har man också börjat teckna hund-, katt och hästförsäkringar.

Personlig kontaktman
Närheten till kunderna är en viktig affärsidé för Ölands försäkringsbolag.
– Vi vill erbjuda kunderna ett nära alternativ, säger försäkringsbolagets VD Benny Sigurdsson. Vi vill ge service och närhet. Kunderna ska alltid uppleva kontakten med oss såsom något positivt. Vi konkurrerar med att finnas där kunderna finns, de vet vilka vi är. Varje kund får en personlig rådgivare och namnet på ens kontaktman står på försäkringsbrevet. Skulle det hända något ska vi vara lätta att få tag på. Oavsett när något händer ska man få tala med våra skadereglerare inom 24 timmar. Är det en större skada är vi på plats omgående.
– Vi finns alltid, det är väl vårt sätt att profilera oss, menar Benny Sigurdsson.
För att visa sina ambitioner har Ölands försäkringsbolag tagit fram en checklista med fem punkter som de tycker är viktiga. Egen försäkringsrådgivare står som nummer ett och ”Vet hur det är där jag bor” som nummer två. Snabb skadereglering kommer sedan och på fjärde plats ”talar klarspråk”.
– Det är alltid viktigt att kunden vet vad som gäller, menar Benny Sigurdsson. Eftersom vi möter kunden öga mot öga och pratar med varandra, så brukar det inte vara några problem. Vi vill vara tydliga med vad som gäller, så ingen känner sig lurad. Och det har ju visat sig att våra kunder är nöjda, de vet vad de kan förvänta sig av oss.
Som sista punkt på försäkringsbolagets checklista finns Finansiella resurser. Om det värsta skulle inträffa är det ju viktigt att försäkringstagaren verkligen får det han eller hon betalat för.

Stabilt bolag
En del kanske undrar hur säkert det är att vara kund hos ett litet bolag, har de resurser att sätta in om något verkligen skulle hända?
Benny Sigurdsson försäkrar att det har man, kunden kan alltid vara trygg med Ölands försäkringsbolag. Även om det är ett litet bolag med få anställda, så är det ett bolag som växer samtidigt som det är stabilt och konsolideringsgraden är hög. Tillsammans med omkring 35 andra små försäkringsbolag samarbetar man under den gemensamma namnet DINA Försäkringar.
– De senaste fem åren har vi fördubblat premievolymen och tredubblat konsolideringsgraden, avslutar en nöjd Benny Sigurdsson. Det tar vi som ett kvitto på att människor uppskattar hur vi är och det vi gör.