Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Försäljning till förpackningsindustrin i Europa och Asien

Mastec AB är en privatägd koncern som agerar som underleverantör i större industriprojekt, från idé och produktutveckling till serietillverkning och montering.
Mastec Stålvall AB i Lidköping grundades 2009 och sysselsätter idag tio anställda plus två inhyrda.

Mastec AB bildades 1985 av familjen Carlsson från Skillingaryd och idag har koncernen ett flertal anläggningar i södra Sverige och en i Kina.
Företaget erbjuder skärande bearbetning i metall och plast, avancerad svetsning och bockning av plåt, men även ytbehandling och formsprutning av plast.
– Vi startade här i Lidköping i mindre omfattning 2009 och sedan dess har vi haft en kontinuerlig expansion. Vi har få men stora kunder och växer med kunderna, säger Andreas Danielsson, platschef på Mastec Stålvall i Lidköping.

Fyra affärsområden
Mastec-koncernen är uppdelad i fyra affärsområden – AO Mastec Component, AO Mastec Packaging, AO Mastec Industry och AO Mastec Real Estate.
Affärsområdet Components fokuserar sin kompetens inom skärande tillverkning, plåtbearbetning och svetsning samt montering.
AO Mastec Packaging är främst inriktat på utveckling, tillverkning, testning och montering av världens mest avancerade fyllmaskiner, främst inom livsmedel, kosmetika och läkemedel. För att kostnadseffektivt montera, testa och utvärdera komplexa maskinsystem krävs kompetent och erfaren personal, duktiga leverantörer och enkla logiska rutiner. Därför arbetar företaget med mycket moderna processer för såväl personalutveckling som produktionsteknik – allt för att förbättra leveranssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet.
Försäljning sker till förpackningsindustrin i Europa och Asien och den största kunden är Tetra Pak.
Mastec i Lidköping huserar i en fastighet på Sockerbruksgatan, som har drygt 4 000 kvadratmeter kontors- och produktionsyta.

Samlade resurser
– Vi har tillgång till hela Mastec-koncernens samlade resurser och kunnande och vi samarbetar bland annat med Teknikgymnasiet i Lidköping, berättar Andreas Danielsson.
Med ett stort antal fleroperationsmaskiner är Mastec redo att utföra komplicerade uppdrag i aluminium, stål, rostfritt och plast, men även i mer högteknologiska specialmaterial. Format upp till 6x2x3 meter är heller inga problem.
Mastecs kunder är ofta globala koncerner och som deras partner kan företaget följa dem ut i världen för att utföra exempelvis slutmontering, test, service, support och utvärderingar.

Ett kompetensföretag
– Vi är ett kompetensföretag och personalen är en viktig resurs hos oss. Vid behov anlitar vi lokala underentreprenörer, som till exempel LMV i Lidköping och Kinnex i Götene, berättar Andreas Danielsson.
Mastecs entreprenörskap innebär korta, snabba beslutsvägar. Engagerad personal drivs av personliga ambitioner och tydliga gemensamma mål. Oavsett position är utbildning ett sätt att utveckla företagets konkurrenskraft och väcka det personliga engagemanget för nya och befintliga arbetsuppgifter.
– Efterfrågan på vårt kunnande ökar. Vi har de rätta resurserna för tillväxt och är öppna för nya uppgifter och utmaningar, säger Andreas Danielsson avslutningsvis.