Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Forshagabostäder vågar investera

Närheten till Karlstad, långvariga relationer över gränsen samt ett växande samarbete över en större arbetsmarknadsregion gör Forshaga till en mycket attraktiv kommun att bosätta sig i. Det allmännyttiga bostadsbolaget investerar i nyproduktion för att svara på en allt större efterfrågan.

Ett tillskott på några tiotal hyresrätter anses vara ett större projekt i en liten pendlarkommun som Forshaga. Kommunalägda Forshagabostäder bygger nytt i tätorten, närmare bestämt på Bruksgatan där ett 30-tal nya hyresrätter kommer att stå inflyttningsklara under 2017. Det är ett välkommet tillskott med tanke på de senaste årens ökade inflyttning.
– Forshaga blir allt mer attraktivt och det är mycket tack vare närheten till Karlstad. När Karlstad växer så växer Forshaga samtidigt, vi tillhör samma arbetsmarknadsregion där även Hammarö, Kil och Grums ingår. Vi ser också ett större utbyte med Norge och det gynnar även vår kommun, säger Forshagabostäders vd Jessika Lundgren, som även ansvarar för det kommunala energibolaget samt Forshaga fibernät.

Nya investeringar
Forshagabostäder har cirka 800 hyreslägenheter varav ett 80-tal har byggts under de senaste tio åren. Det senaste tillskottet var 26 yteffektiva lägenheter enligt det vedertagna BoKlok-konceptet som bland annat bygger på värden som energieffektivitet och smart användning av ytor. De nya lägenheterna på Bruksgatan byggs förvisso inte enligt samma koncept men kommer ändå att stoltsera med låg energiförbrukning och hög standard.
– Vi bygger för alla målgrupper och åldrar. Som allmännyttigt bostadsbolag har vi ett socialt ansvar som bygger på att vi ska tillhandahålla bostäder för alla skeden i livet. Att vi satsar på nyproduktion är ett stort steg, eftersom vi samtidigt även lägger mycket resurser på att renovera majoriteten av husen, fortsätter Jessika Lundgren.
Även utbyggnad av fibernät har pågått i en högre takt under senare år vilket är en förutsättning för att bibehålla attraktivitet. Att satsa på fiberkommunikation är en investering för framtiden som prioriteras i Forshaga kommun.

Vill bygga mer
Enligt den regionala bostadsmarknadsanalysen 2015 redovisar allt fler kommuner i Värmland att de upplever bostadsbrist. Bristen koncentreras främst till Karlstads arbetsmarknadsregion där Forshaga ingår. Karlstads tillväxt har lett till ökade priser som har gjort att bostäder i kringliggande kommuner blivit mer attraktiva.
– Byggnation av nya hyresrätter fyller en viktig funktion eftersom det startar flyttkedjor som kan frigöra villor för barnfamiljer samt mindre lägenheter för förstaboende, som exempel. Vi vill stå för trygghet och det förenas även med ökad tillgänglighet – därför måste vi bygga mer för en ännu bredare målgrupp, konstaterar Jessika Lundgren som avslutning.