Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Forskning som skapar tillväxt

Sensorer i olika former – det är det allt handlar om. Vid forskningscentret Sensible Things that Communicate, STC, på Mittuniversitetet, sprutar idéerna – och avknoppningsföretagen.
– Det bildas nya bolag lite nu och då som resultat av forskningen, säger forskningsledare Mattias O’Nils.

I nästan sju år har forskningen vid STC varit i gång. Det som började som ett enstaka litet projekt växte snabbt och involverar nu hela avdelningen för elektronik och stor del av datateknik. Sammanlagt 80 personer, varav 70 är forskare, jobbar dagligen för att ta fram nya, spännande lösningar på sensorer av alla de slag. Allt från maskiner med inbyggda kameror som kan förutse faror till sensorer som larmar om det börjar brinna i skogen eller som berättar när det är dags att byta blöja på långvården. Kreativiteten är på topp.

Välrenommerat i hela landet
– Det här har vuxit sig större och gjort det snabbare än vad vi någonsin hade kunnat föreställa oss. STC har blivit det stora forskningscentret inom sitt område, med ett gott renommé i hela landet. Tänker man sensorforskning är det Mittuniversitetet man refererar till, säger Mattias O’Nils.

Flera av forskningsprojekten har lett till nya verksamheter då det ofta finns någon del i dem som motsvarar företagens behov av nya, effektiva lösningar på olika problem.
– Ofta är det inte huvudresultatet i projektet som intresserar företagen utan en spin off – det har skapats en idé, säger Mattias O’Nils.

Flera nya bolag
Ett exempel på det är en trådlös varvtalsmätare som placeras direkt på den roterande axeln i en maskin. Från början handlade den forskningen om en sensor som hjälper till att hitta en bra position för lasten vid arbete med lyftkranar. Så kom man på att man med samma teknologi kunde göra en varvtalsmätare, berättar Mattias O’Nils.
– Det var något som många företag ville ha, och den har man nu sökt patent på, säger han.

De senaste sex åren har det bildats fem företag som jobbar vidare på att lansera och förbättra sina respektive produkter. Som exempel kan nämnas SEPS, ett företag som ”krymper” den stora laddningsdosan till som används till diverse tekniska vardagsprylar, och Sensible Solutions som baserar sin verksamhet på tryckt elektronik, i form av bland annat fuktsensorer för väggar och golv för att upptäcka vattenskador.
– Så man kan säga att STC skapar tillväxt, säger Mattias O’Nils.

Sparar pengar åt industrin
Ytterligare ett antal företag ligger i startgroparna, berättar han.
– Vi har till exempel en mätare, OnTop, som kan användas inom pappersindustrin för att säkra kvaliteten på papperet medan det tillverkas. Våra partners har skrikit efter det här och det borgar för att det blir en succé. Fortsätter det i den andan så bildas det nog ett bolag till snart.
Ett annat intressant, och redan flerfaldigt prisbelönat, forskningsprojekt som marknaden ropar efter är en oljemätare, On particle, som säger till när det finns risk för haveri.
– Den kan bespara industrierna stora kostnader i samband med motorhaverier, säger Mattias O’Nils.