Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Forskning vid Linköpings universitet visar på kulturens centrala roll i samhällsutvecklingen

Kulturen spelar en central roll i samhället, inte minst när vi talar om tillväxt och utveckling. Kulturen finns med hela tiden, som en bakgrundssymfoni, den sätter sin prägel på allt vi gör och formar den verklighet vi lever i. Linköpings universitet vill bidra till att Sverige utvecklar sin turism, genom att ta vara på kulturvärden och utveckla dem kan vi bli ännu mer konkurrenskraftiga.

Näringslivet har mycket att hämta inom besöksnäringen, med lite innovativt tänkande och en knippa sund utveckling kan nya produkter och tjänster skapas.
Vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) förenas kultur-, historie-, medie- och kommunforskare. Institutionen arbetar tvärvetenskapligt med utbildningar och kurser inom samhälls- och kulturnära ämnen som media, historia och turism.
– Vi har sett en stadig ökning inom våra stora utbildningar under de senaste åren, berättar prefekt Kalle Bäck. Utbildningarna är översökta, och då vi senast utlyste doktorandtjänster fick vi hundratals sökande.

Forskning med samhällsnytta
Peter Aronsson ansvarar för flera forskningsprojekt inom enheten Tema Q, Kultur och samhälle. Linköpings universitet har en ambition om att skapa underlag för forskning med samhällsnytta, och den kulturella aspekten blir allt viktigare för samhällsutvecklingen.
– Med forskningen ämnar vi skapa nytta inom olika näringsgrenar – från tillverkningsindustri till service- och turism, berättar Peter Aronsson. Mitt uppdrag är att undersöka hur historia formar vår kultur och vårt samhälle, och därmed även besöksnäringen. Det går att skapa mycket attraktiva upplevelser med hjälp av det förflutna, Astrid Lindgrens värld är ett bra exempel på detta.
Lärare och forskare vid Linköpings universitet har tagit fram boken Astrid Lindgrens världar som bl.a. visar hur ett mycket litet samhälle kan attrahera enorma antal besökare genom att bygga upp attraktioner som speglar det historiska.
– Forskningen är bred, vi har även ett stort europeiskt forskningsprojekt, European National Museums, där vi undersöker möjligheterna för hela nationer att locka besökare och skapa engagerade medborgare baserat på det historiska arvet. Perspektivet är både globalt och lokalt, forskningen presenteras som en jämförelse mellan nationers olika kulturarv som de presenterar via Nationalmuseer, berättar Aronsson vidare.

Turistprogram med unik profil
Turistprogrammet startade vid ISAK 2007 och första studentkullen utexaminerades därför våren 2010. När programmet utformades tog universitetet hjälp av näringslivsaktörer och i programrådet sitter idag ledamöter från bl.a. Parkens zoo och Astrid Lindgrens värld.
– Vår profil är relativt unik, säger Lars Kvarnström, programansvarig. Fokus ligger på kulturarv och miljö, och att skapa upplevelser baserade på vår svenska kultur och de resurser vi har i form av storslagen natur, exempelvis. Vi behandlar även turismen som företeelse, och studenterna läser bl.a. marknadsföring och entreprenörskap. Programmet avslutas med ett terminslångt projekt, gärna ute i näringslivet.

Studentprojekt gav konkreta mervärden
F.d. student Kirsi Nisula valde att kombinera sina intressen och kunskaper inom kulturarv och trädgård samt konst med att följa arbetet hos slottsförvaltningen på Drottningholm. Efter att tillsammans med slottsförvaltningens personal ha deltagit i konferensen Trädgårdsturism i Europa och Sverige 2009, valde Kirsi att fortsätta samarbetet med slottsförvaltningen.
Kirsi undersökte ett område vid Drottningholms slott som har potential att utvecklas turistiskt, ett gammalt orangeriområde. Som stöd i arbetet hade Kirsi även trädgårdsingenjören på Drottningholm.
Tillsammans med en annan student, Sara Norrman, utvecklade Kirsi arbetet till att omfatta hela slottsparken som besöksmål, där slottsförvaltningen blev huvudintressent. Tillsammans tog Sara och Kirsi fram verktyg som slottsförvaltningen idag använder i utvecklingsarbetet av slottsparken.