Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Forskning vid Umeå universitet blir till kommersiellt gångbara lösningar

För att forskning ska vara verkligt meningsfull krävs det att resultaten tillgängliggörs för samhället och tillämpas i miljöer där den gör nytta. För att maximera nyttan av nya innovationer satsar Umeå universitet på att motivera studenter och forskare till att starta egna företag och kommersialisera sina idéer, något man tack vare god samverkan med externa intressenter lyckats mycket bra med.

Per Kvarnbrink är vid sidan av sin tjänst som adjunkt vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik anställd som forskningsambassadör av Enheten för näringsliv och samverkan vid Umeå universitet. Uppdraget omfattar tillvaratagande av forskning som bedrivs vid universitetet och att uppmuntra studenter och forskare att realisera projekt baserade på sina innovationer. Målet är att få fler att våga ta steget och starta eget och på så vis också bidra till ett ökat företagande i regionen.

Wawo lanserar världsunik innovation
Den lokala tillväxtmotorn Uminova Innovation är med och stödjer ett antal utvecklingsprojekt vid Umeå universitet. Studenterna är generellt driftiga med sina innovationer och positiva till att starta företag. En tidigare doktorand vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har utvecklat en avancerad programvara för ansiktsidentifiering och i samverkan med bland annat Per Kvarnbrink startat en verksamhet kring innovationen.
– Tillsammans med det lokala företaget Teknikhuset AB bildade vi det egna bolaget Wawo för ca tre år sedan, nu har vi utvecklat en kommersiellt gångbar produkt som på mycket kort tid fått en hel del uppmärksamhet. Vi tror på innovationen, som är världsunik i sitt slag tack vare programvarans sammansättning. Då vi ställde upp i Venture Cup vann vi första pris här i Norrland., berättar Per Kvarnbrink.

Showcase för kommande uppdrag
Innovationen testas nu vid Europas största träningscenter IKSU som ligger i anslutning till universitets campus.
– Problematiken kring traditionell kortläsning medförde att IKSU behövde en helt ny lösning för identifiering av medlemmar vid ingången. Vårt system känner igen medlemmarna och gör inpassage mycket enklare. Systemet är i drift med en testgrupp sedan sommaren 2011 och fungerar mycket bra. IKSU blir också ett av våra showcase inför kommande uppdrag, och här samverkar vi även med studenter från universitetet, säger Per Kvarnbrink.
Wawos lösning kan även användas för sökning eller integreras i andra miljöer där identifiering är användbart. I framtiden skulle det exempelvis kunna handla om smarta fordon som känner igen sin förare och anpassar sig därefter.