Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Förstärkt ledarskap innebär förstärkta resultat

Åke Jacobsson och Gunnar Häggström driver Göteborgsverksamheterna Velox Ledarutveckling AB och VD-Konsult Nordic AB. Kärnverksamheten för båda företagen är verksamhets- och ledarskapsutveckling, med fokus på människors motivation och egen utvecklingsförmåga.

VD-Konsult är ett resultatinriktat företag som erbjuder det välbeprövade och nationellt igenkända utbildningskonceptet Ledarskap Genom Motivation (LGM). På uppdrag av privata aktörer och offentliga organisationer utför VD-Konsult analyser av rådande företagsklimat. Syftet är att förbättra och utveckla kundverksamheten samt ledarskapet, genom att kartlägga behovet för olika områden i företaget kan en åtgärdsplan utvecklas.
– Det är viktigt att man redan från början är på det klara med att förbättringsarbete tar tid. Enstaka kurser kan ge insikt och lyfta för stunden, men ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete ger den största återbäringen i längden, säger Gunnar Häggström, VD och grundare.
Gunnar har stor erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap, och har under en längre tid varit verksam som personlig coach. Tillsammans med kollegan Åke Jacobsson driver han även Velox Ledarutveckling.
Beroende på uppdragets karaktär och innehåll bedrivs konsultarbetet inom VD-Konsult i varierande grad genom analyser, seminarier, workshops, rådgivning, projektdrivning och coaching – och alltid i företagets vardag och med dess aktuella frågor i fokus. Efter överenskomna insatser har företaget fått verktyg för fortsatt utveckling. VD-Konsult har bl.a. samarbetat med IT-företaget Zipper AB, Falkenberg Energi och Hälsohögskolan i Jönköping.
– Varje gång vi rekryterar en ny medarbetare får de gå LGM-utbildningen. Det stöd och bollplank som coachen ger är mycket värdefullt. Jag har fortfarande kontakt med Åke som var min coach, säger Johan de Verdier, koncernchef för Zipper AB, som gått LGM-programmet hos VD-Konsult.

VeloxCoach utvecklar på djupet
VeloxCoach är en verksamhet inom Velox Ledarutveckling AB, uppbyggd av ett nätverk av erfarna ledarskaps- och utvecklingscoacher. VeloxCoach utvecklar företagsledare inom alla segment och på alla nivåer, man samarbetar även med bl.a. med Arbetsförmedlingen och erbjuder professionell coachning för arbetssökande.
– I ett program på tre månader får arbetssökande ta del av olika teorier, workshops och individuell rådgivning, för att maximera chanserna till en ny anställning, förklarar Åke Jacobsson, som har coachat chefer på alla nivåer inom de flesta branscher i över 15 år, och som dessutom har en gedigen erfarenhet från bl.a. industri- och databranschen.
VeloxCoach har marknadens främsta kompetens när det gäller att lotsa och coacha människor till nästa nivå, eller tillbaka till arbetslivet. Ledarskapsfrågor är högaktuella idag, många av dagens chefer är från en generation som inte upplevt lika drastiska förändringar som krisen fört med sig. Det gäller att tidigt stärka dessa chefer så de utvecklas även på lång sikt.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind