Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Förstavalet för avancerad skärande bearbetning

Den svenska verkstadsindustrin har utvecklats till en kunskapsindustri där lite mer avancerade produkter och processer, hög automationsgrad och effektivitet är det som gäller. Det är en beskrivning som stämmer mycket bra på PBH Teknik i Karlskoga.

Karlskoga är sedan länge ett nav för verkstadsteknisk utveckling, mycket tack vare arvet från Bofors och försvarsindustrin. Även om Bofors inte finns kvar på orten så finns kunskapen kvar och den kommer väl till pass i framåtsträvande bolag som PBH Teknik, grundat av Björn Waara.
– Vi har satsat på att bygga upp en gedigen kompetensbas sedan företaget etablerades för över 20 år sedan. Just avancerad skärande bearbetning är kännetecknande för vår region och för oss som företag. Vi har många lokala kollegor och samarbetspartners i branschen och det förlitar vi oss på nu när marknaden förändras, säger Björn.

Vill stärka regionen
Inom just avancerad skärande bearbetning gynnas kunden knappast av att samarbeta med företag som befinner långt från regionen. Avancerade detaljer är mer dyrbara och kräver ofta en dialog genom hela tillverkningsprocessen. Att skicka produkten eller prototypen fram och tillbaka tar tid, kostar mer och ökar även risken för förseningar.
– Vi samarbetar helst med företag i vår region eller närliggande regioner. Vi har kunder över hela Sverige men vi bygger enbart långsiktiga relationer där vi lär känna kundens processer och vet vad som förväntas av oss. På PBH Teknik är vi även måna om att behålla så mycket kunskap som möjligt i regionen, förklarar Björn Waara.

Samarbetar med yrkeshögskolan
Svenska verkstadsföretag är kunskapsintensiva och det är oftast kompetensen som är den främsta konkurrenskraften. För PBH Teknik är det hög kompetens, leveranssäkerhet och precision i avancerade produkter som är trumfkorten.
– Karlskoga kommun har sedan några år tillbaka flera yrkeshögskoleutbildningar inom skärande bearbetning och automation som vi drar nytta av. Vi tar gärna emot praktikanter från yrkeshögskolan och vi har även anställt några av dem efter studierna. Eftersom vi främst arbetar med avancerade moment så är det viktigt för oss att vi får vara delaktiga i utbildningen, menar Björn.

Satsar ännu mer på kompetensutveckling
Året började med en stark orderingång och det gav en stabil grund för PBH Teknik att bygga vidare på när världsmarknaden och det allmänna läget förändrades under våren.
– Vi ska fortsätta leverera det vi är bäst på, värna våra åtaganden och leva upp till de förväntningar som våra kunder har på oss. Samtidigt fortsätter vi att stärka och vidareutbilda vår personal. Under året har vi påbörjat ett omfattande arbete med fokus på kompetensutveckling som vi tror mycket på, berättar Björn Waara.
I tider av förändring är det extra viktigt att se om sitt hus och ta vara på den kunskap som finns. Det är nuvarande verksamhet inom PBH Teknik ett lysande exempel på.