Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Fotbollsspelare Caroline Jönsson: ”Umeå universitet är en föregångare för andra lärosäten tack vare idrottsavtalet”

Psykologi är ett av de mest populära utbildningsområdena vid Umeå universitet med ett flertal sökande till varje plats. Att Umeå samtidigt är en framstående idrottsstad har också satt sin prägel, vid Institutionen för psykologi erbjuds dels det traditionella psykologprogrammet och dels en variant där psykologutbildning kombineras med idrott och hälsa. Samtliga kurser har en stark anknytning till relevant forskning eftersom alla lärare forskar, och alla forskare undervisar.

Förutom psykologprogrammen erbjuder Institutionen för psykologi både program för kognitionsvetenskap och utbildningar för beteendevetare via fristående kurser. Institutionen ansvarar också för vidareutbildning för legitimerade psykologer och levererar kurser inom andra program, framförallt logopedprogrammet, civilingenjörsprogrammet, gastronomiprogrammet och polisutbildningen.
– En styrka som vi har och som vi är mycket stolta över är kombinationen av idrott och psykologi, samt att vi integrerar mycket forskning i samtliga utbildningar, kommenterar prefekt Mikael Henningsson.
För att stärka kopplingen mellan idrott och psykologi ytterligare har institutionen tillsammans med idrottsmedicinska enheten utvecklat en ledarskapsutbildning för tränare inom idrott som kommer att integreras framöver.

Föredöme inom svensk damfotboll
VM silver (2003) och OS-målvakten Caroline Jönsson utnämns ofta som ett föredöme inom svensk damfotboll. Efter att ha spelat för bl.a. Malmö FF och Chicago Red Stars studerar Caroline nu psykologi med inriktningen idrott och hälsa samtidigt som hon spelar för Umeå IK.
– Umeå var ett naturligt val för mig tack vare den starka idrottsinriktningen. Tack vare idrottsavtalet kan jag kombinera studierna med fotbollen, jag känner att universitetet och lärarna stöttar mig till 100 procent. Det jag uppskattar mest är att det aldrig blir några diskussioner om jag måste flytta på tentor eller anpassa inlämningsuppgifter. Jag fick också möjlighet att förlänga min verksamhetsförlagda utbildning så att jag kunde pussla ihop träning, matcher och praktik. Jag känner att jag verkligen får det stöd som Umeå universitet utlovar.

Umeå är föregångare
Caroline Jönsson går sjunde terminen och bedriver terapi med egna klienter som en del av utbildningen. Hon berättar också att hon i början av utbildningen valde att tacka nej till landslaget för att kunna koncentrera sig mer på studierna. Hon är nöjd med Umeå IK som i allmänhet anses vara ett av världens bästa klubblag.
– Umeå är en särpräglad idrottsstad. Det råder en speciell anda här, man satsar verkligen på idrotten även från kommunens sida. Umeå IK har en unik framförhållning där det verkligen märks att man satsar på hela människan – att kunna se människan bakom prestationen är en utav de viktigaste uppgifterna för alla idrottslag. Inom Umeå IK har vi exempelvis valt att använda oss av ACT implementerat i träningen. Jag känner att jag fått en fantastisk chans här i Umeå som jag värnar om. Umeå universitet är också en föregångare för andra lärosäten, idrottsavtalet borde implementeras i större utsträckning, konstaterar Caroline Jönsson som avslutning.