Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Fragerus och Intea utvecklar framtidens Halmstad

Fragerus är en visionär aktör inom fastighetsbranschen som tillsammans med kunder och samarbetspartners utvecklar framtidens samhällen. I Halmstad har Fragerus bland annat byggt en multiarena för golf och träning med havsutsikt, flertalet offentliga fastigheter för samhällsservice och inte minst haft en nyckelroll i utvecklingen av Högskolan i Halmstads verksamhet under de senaste 20 åren.

När man talar om samhällsutveckling i Halmstad går tankarna lätt till Fragerus. Allt sedan företaget etablerades 1990 har ambitionen och strävan varit tydlig; Fragerus ska vara en långsiktig partner i arbetet med att bygga framtiden. Det passar den samhällsnyttiga aktören Intea alldeles utmärkt. Intea investerar i social infrastruktur – det vill säga fastigheter med offentliga och samhällsnära hyresgäster som rättsväsende, universitet och sjukvård.
Fragerus lever efter mottot ”Ingenting är omöjligt, vi ser bara möjligheter, inte problem”. Det är en bra och koncis beskrivning över hur grundaren och ägaren Göran Christiansson ser på branschen i stort.

Storslagen ambition med golfarenan
År 2010 började Fragerus bygga det som idag är en multiarena för golf och andra idrotter, mitt i en lummig oas med havsutsikt i hjärtat av Halmstad. Anläggningen är unik i sitt slag då den kombinerar komplett golfträning med gym, skidåkning och socialt umgänge året om.
– Ambitionen bakomgolfarenan var storslagen från början. Vi ville skapa en anläggning med möjlighet att träna allt som har med golf att göra på ett och samma ställe. Vi har byggt klubbhus, utslagsstudios, gym, driving range där man kan slå full range från båda håll vilket innebär att man kan träna i med- och motvind, samt Europas största greener. Dessutom finns restaurang och hotell i anslutning till anläggningen, informerar Göran Christiansson.
Golfarenan är mycket mer än idrott. Det är också en uppskattad konferensanläggning samt mötesplats. Tack vare ny teknik omvandlas stora delar av golfarenan till skidanläggning vintertid, där man skapar skidspår med hjälp av samma bevattningssystem som håller greenerna gröna sommartid. Troligtvis finns det inget motstycke någon annanstans i världen.
Europaeliten för golf tränar i Halmstad, och här drivs även en kombinerad högskoleutbildning för blivande golfproffs som Göran gärna vill vara med och vidareutveckla framöver.

20 års engagemang i högskolans framväxt
Fragerus har lång erfarenhet av att samarbeta med akademin. Fragerus har de facto byggt ungefär 60 procent av de fastigheter som Högskolan i Halmstad disponerar idag. Det är över 20 års engagemang i högskolans framväxt, och Fragerus kommer sannolikt att vara tongivande i högskolans fortsatta utveckling under minst lika många år till.
Mellan 1996 och 2016 ansvarade Fragerus för nästan all nybyggnation för högskolan, och de fastigheterna är nu sålda till Intea som långsiktigt ska äga och förvalta dem i enlighet med visionen om att stärka social infrastruktur. Inteas samarbete med Fragerus samt högskolan kommer högst sannolikt även att omfatta framtida byggen på campus.
I ett aktuellt projekt omvandlas en gammal k-märkt fabriksfastighet till en funktionell invändig miljö med hörsalar, lärosalar, ett hundratals kontor samt laboratorieutrymmen. Detta är en viktig del i att skapa ett sammanhängande campus samt uppnå visionen om Kunskapsstaden Halmstad. Fragerus har anlitat NCC för bygget, som ska vara klart i mitten av 2020.