Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Framsteg vid SLU gynnar både djur och människor

Institutionen för Kliniska Vetenskaper (KV) vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) möter näringslivet med viktig grundforskning inom kliniska vetenskaper, som djurens sjukdomar, kirurgi, medicin och bioteknologiska innovationer. En del av den forskning som bedrivs vid KV leder till patent och kommersiella produkter.

KV är en drivande aktör när det gäller IVF, provrörsbefruktning hos djur, vilket inte minst har en enorm betydelse för framtidens bevaring av viktiga gener och hotade arter.
Efter att provrörsbefruktning hos människor belönats med Nobelpriset i fjol fick IVF ett erkännande världen över.
Tekniken för provrörsbefruktning började dock långt tidigare på djur där den bland annat bidrar den till att bevara värdefulla gener, sprida goda egenskaper bland djur och skydda dem mot spridning av smittsamma sjukdomar.
– Provrörsbefruktning eller in vitro-fertilisering (IVF) är en bioteknologisk metod där ägg befruktas i laboratoriemiljö utanför det levande djuret, berättar Ylva Brandt vid SLU och Institutionen för kliniska vetenskaper. De befruktade, knappt millimeterstora äggen kan fås att växa vidare på laboratoriet. Både ägg och tidiga embryon kan frysas och sparas för framtiden.
Ylva berättar vidare att IVF kan möjliggöra bevarandet av genetiskt värdefulla individer vid stora sjukdomsutbrott eller av utrotningshotade arter eftersom ägg eller spermier från nyligen avlidna djur kan användas. Att transportera frysta embryon i stället för levande djur minskar stressen och är säkrare ur smittskyddssynpunkt.
IVF gör det också möjligt att undersöka effekter på embryoutvecklingen av olika substanser i miljön. Ylva Brandt undersöker bl. a hur stress påverkar den tidiga embryoutvecklingen hos grisar. Preliminära resultat visar att olika skeden är olika känsliga för stress, vilket kan leda till nya råd om minskad stress för djuren i våra lagårdar.

Ökad insikt i djurens sjukdomar kan hjälpa människor
Att sällskapsdjur får sjukdomar som är kopplade till sina respektive raser vet veterinärer och djurvårdare sedan länge. Sjukdomarna är ofta ärftliga och vissa av dem, som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, cancer, hormonsjukdomar och astma är identiska med dem som ses hos människor.
– Djurens sjukdomar kan med ny genteknik studeras i detalj och ge information om motsvarande sjukdomar hos människor, berättar Jens Häggström, som forskar i djurens sjukdomar vid SLU.
Ett pågående EU-projekt har fått fram mycket ny och intressant information om genetik och sjukdomsmekanismer för en rad olika sjukdomar hor både människor och djur. Det kanske mest intressanta är att resultaten kan leda fram till helt nya behandlingsmetoder, även för människor.

Ny teknik för ligering utvecklad vid SLU
Ett buntband, en självlåsande loop, har modifierats för kirurgiska ändamål av Odd Höglund, entreprenör och doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Bandets loop kan dras åt med en hand, vilket förenklar markant för kirurgen.
Själva produktutvecklingen har sin grund i många års klinisk erfarenhet, och tillverkning och materialval har skett i nära samarbete med medicinteknisk industri i Uppsala.
Förhoppningen är att produkten ska möjliggöra enklare, säkrare och snabbare kirurgi. Idag används oftast vanlig kirurgisk tråd för att ligera (binda av) större kärl vid operationer. Den nya metoden innebär mindre hantering av t ex bukorgan vilket minskar stressen för både djur och kirurg.
Buntbandet tas upp (resorberas) av kroppen och kan alltså lämnas kvar. Att hantera produkter som är tillverkade av resorberbara polymerer ställer höga krav på involverade industriella processer, allt från råvaruhantering och tillverkning till steril paketering. Patent är beviljat och varumärket LigaTie® är registrerat. Glädjande nog har företag redan visat ett kommersiellt intresse för produkten.
– Kommersialiseringsarbetet har skett i nära samarbete med Uppsala Innovationscentrum och Innovationsbron, upplyser prefekt Torkel Ekman. Vår forskande entreprenör söker nu en industriell partner med rätt kompetens och utrustning för tillverkning av produkten.