Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Framtidens miljövänliga och lätthanterliga balkonglösningar finns tillgängliga redan idag

Det nystartade Skellefteåföretaget Compositbalkonger AB marknadsför mycket lätta balkongplattor baserade på teknik från Sandström Innovation AB. Företaget är en avknoppning från Sandtröms och baserat på ett nära samarbete med Lindbäcks Bygg AB i Piteå har Compositbalkonger tagit fram ett revolutionerande alternativ till de traditionella betongplattorna som används för balkonger.

Tillsammans med Lindbäcks Bygg har Compositbalkonger under några år fokuserat på att ta fram en unik balkongplatta med mycket låg vikt. Till en början användes den nya balkongplattan i Lindbäcks egna byggen. I år fick man patent, och nu marknadsförs de unika lösningarna över hela Sverige. Ambitionen är att på sikt även kunna etableras på den norska marknaden.
Compositbalkongers lösning baseras på en stomme av trä som hermetiskt innesluts i ett brandhämmande och självslocknande glasfiberlaminat (komposit). Teknologin kommer från Sandströms, som sedan början av 1960-talet arbetat med glasfiberarmerade produkter och levererat omkring 60 000 fritidsbåtar baserade på tekniken.

Flera fördelar med låg vikt
I sina balkongplattor använder sig Compositbalkonger av en stomme från ett annat lokalt bolag, Martinsons, som levererar både limträblock och plywood. Den relativt låga vikten om ca 60 – 95 kg/m2 beroende på plattans tjocklek, gör balkongplattan helt unik i sitt slag. Traditionella betongplattor i motsvarande storlek väger i jämförelse upp emot 250 kg/m2.
– Den låga vikten är ett framstående argument, förklarar försäljningschef Bertil Öhlund. Vi talar om en enklare hantering med lättare installation som kräver mindre maskiner, självklart lägre fraktkostnader och rationaliserat montage eftersom räckena kan monteras innan själva balkongplattan monteras upp. Man får därmed en helhetsprodukt som är mycket mer lätthanterlig och en mer tidseffektiv lösning jämfört med tidigare alternativ.

Klarar tuffa brand- och belastningskrav
Balkongplattan har genomgått stränga tester såsom brandprovning och belastningstester enligt Statens Provningsanstalts krav. Det utvändiga plastskiktet är tåligt mot slitage och alla vädertyper samt har god UV-beständighet. Plattan lämpar sig även för tillverkning i korta serier och enstaka plattor vilket underlättar exempelvis reparationsarbeten och renoveringar.
– Plattans enkla design gör att den smälter in i alla miljöer och ger en estetisk tilltalande helhet. Ovansidan är alltid försedd med ett ingjutet halkskydd och om kunden önskar så kan vi förse lösningen med avrinningsskydd och droppkant, berättar Bertil vidare.
Tack vare sina unika egenskaper är Compositbalkongers lösning en av marknadens mest kostnadseffektiva – dessutom även en av de mest miljövänliga med tanke på den långa livslängden och sitt resurssparande utförande.

Tar fram nya lösningar hela tiden
Compositbalkonger levererar nu loftgångar som baseras på samma princip som den nya lösningen för balkongplattor till Skanska i Husby.
– Vi är mycket framåtsträvande och tar även fram ett nytt koncept för badrumsgolv som vi väntar stå klara med mot slutet av året, avslöjar Bertil Öhlund.
Compositbalkonger fick en prestigefylld utmärkelse för årets innovation inom byggbranschen i fjol, företaget kom på andra plats bland de 26 nominerade. Med stark framåtanda satsar Compositbalkonger på koncept som med stor säkerhet kommer att ta stor plats på den svenska marknaden framöver.