Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Framtidstro och optimism på Peab i Malmö

-Här i Öresundsregionen finns en stor marknad, vi räknar med att jobba för högtryck under de närmaste åren.
Den optimistiska prognosen ger Peabs regionchef i Malmö, Ola Ohlsson. Och han verkar ha skäl för sin optimism, företaget har många stora projekt på gång.

Ola Ohlsson har jobbat inom Peab Malmö sedan 1993 och är regionchef sedan september förra året. Själva företaget Peab startades på Bjärehalvön redan 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson, som då bara var 14 och 16 år gamla. Sedan har företaget vuxit och finns nu över hela landet samt i Finland och Norge. 1990 börsnoterades det och idag är det ett av Nordens största byggföretag med 35 miljarder i omsättning och omkring 13.000 anställda. Även i Malmöregionen tillhör Peab ett av de allra största byggföretagen.

Många nya byggprojekt
Öresundsregionen växer starkt och inte minst finns här ett stort behov av bostäder. Peab är involverat i flera stora byggprojekt.
– Här finns ett stort område vid tågstationen Hyllie i Malmö, på vägen mot Köpenhamn, berättar Ola Ohlsson. Där byggs det mycket, både bostäder, kontor och ett handelscentrum. Även inne i Malmö finns ett par stora nya områden i Västra Hamnen som Peab är med och utvecklar och bebygger med kontor och bostäder.
Peab har också byggt den nya fotbollsarenan Swedbank stadion, som är Malmö FFs nya hemmaarena. Här finns plats för 24.000 åskådare. En annan stor och ovanlig byggnad är på väg att växa upp i Lund, i form av Max IV. Det är en stor forskningsanläggning, där man kommer att kunna undersöka riktigt små saker med så kallat synkrotronljus. Med hjälp av detta kan man utveckla till exempel nya effektivare mediciner, bättre batterier och solceller. Tekniken ska också användas inom miljövetenskap och nanoforskning. När Max IV kommer att börja användas 2015, kommer det att vara den bästa synkrotronljusanläggningen i världen.

Ljusa framtidsutsikter
-Som det ser ut nu har vi massor av byggarbeten de närmaste tio, femton åren, sammanfattar Ola Ohlsson. Han berättar vidare att Peab inte bara bygger hus, om nu någon skulle tycka att det är bara, utan de arbetar även med anläggningsverksamhet såsom vägar, broar, järnvägar, hamnar. Företaget arbetar även med drift och underhåll och har bland andra Trafikverket och en hel del kommuner som kunder. Där kan det handla om sådant som varit högaktuellt den här vintern – snöröjning. Om vi återkommer till byggsidan så bygger Peab både nytt och bygger om. På en del håll sköter man även underhåll och hjälper andra företag med deras fastighetsbestånd.

Egen skola
Men för att bygga så mycket fordras förstås byggarbetare. Peab har sett behovet av yrkesskickligt folk och startat en egen skola som finns i Ängelholm och Malmö.
-Vi ser att det kommer att finnas ett stort personalbehov de närmaste åren, menar Ola Ohlsson. Vi ser en tillväxt i vår verksamhet samtidigt som vi de närmaste åren kommer att ha stora pensionsavgångar. Detta gör att vi tar vårt ansvar även när det gäller den här biten och startat den här utbildningen för att få fram branschkunnigt folk.