Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Från A till B med minsta möjliga miljöpåverkan

Lastbilscentralen i Tvåstad AB (Centralen) bildades 2008 genom en fusion mellan Trollhätteåkarnas Last AB (T-last) och LBC Vänersborg AB. Ny VD sedan fusionen är Johan Carlén, verksam inom logistikbranschen sedan 20 år tillbaka. Här berättar han om Centralens främsta ansvar som trygg servicepartner och helhetsleverantör.

– Genom att vi har fyra starka affärsverksamheter: Entreprenad, Gods och distribution, Renhållning samt Bygg och anläggning har vi även tryggat vår egen tillväxt, där vi vid nedgångar snabbt kan sadla om och fokusera våra styrkor där efterfrågan finns, förklarar Carlén. Detta har gjort oss starka, och genom att vi har ett så pass brett ansvarsområde kan vi erbjuda en helhetsservice som få kan överträffa.
Centralen är en ung och nytänkande verksamhet, där det nya innovativa blandas med traditionella värdegrunder som etablerats i de forna bolagen. Ett exempel är att alla fordon fortfarande ägs av privata åkare, men nu har man även tillgång till en stark central funktion som sköter all administration. Här finns även terminal med lagerhotell, dieselanläggning och tvätthall speciellt anpassad för större fordon.

Säkra leveranser och stora resurser
Centralen står för säkra leveranser där rätt gods levereras i rätt tid. Med stor flexibilitet kan företaget ta uppdrag i stort sett över hela Sverige, med speciellt fokus på Trestadsregionen, Bohuslän och Dalsland. Flera speditörer använder Centralens terminal för lossning och lastning av eget gods.
– Vi har stora resurser och erbjuder service i form av reparationer och underhåll till både egna åkerier och externa speditörer samt privatpersoner. Vår kapacitet utökas kontinuerligt och vi kan ta hand om allt från enmansföretag till de riktigt stora aktörernas behov, säger Carlén.

Satsar på miljön
Centralen har ca 700 kunder idag med verksamhet inom alla branscher.
– Våra kunder ställer höga krav på oss även miljömässigt. Vi engagerar oss i miljöfrågorna och utbildar våra förare i miljövänligare körvanor, bland annat.
Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.
– Framöver kommer vi att satsa ännu mer på miljöfrågorna, detta ser vi som en nyckeluppgift med tanke på vår verksamhets inriktning, säger Johan Carlén som avslutning.