Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Från hästskor till redskap för sopning och snöröjning

Affärsidén hos det anrika Motalaföretaget Holms Industri AB är utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter för snöröjning, sandspridning och sopning.
– Det vi har inriktat oss på är att våra produkter ska ha bra kvalitet med hög tillförlitlighet och effektivitet, säger Wiggo Eriksson, VD på Holms Industri.

Familjeföretaget Holms startades redan 1927 av Edvin Sandström, som började med tillverkning av hästskor i en liten smedja. Edvin började använda nya metoder i tillverkningen och företaget växte snabbt. På 1930-talet köpte Edvin en spad- och skyffelfabrik och började med tillverkning av den typen av redskap.
Under andra världskriget övergick företaget till krigsproduktion och efter kriget, 1946, började Holms leverera komponenter till Volvo Lastvagnar. Detta höll man på med fram till 1999.
I slutet av 1940-talet inledde företaget ett samarbete med Bolinder Munktell i Eskilstuna, som tillverkade traktorer och Holms gjorde snöplogar och sopvalsar till traktorerna. 1950 köpte Volvo Bolinder Munktell, som blev BM Volvo och sedermera Volvo Construction Equipment, VCE.
– Under många år hade företaget två ben att stå på och det var legoproduktion och tillverkning av egna produkter. Vid krisen i början av 1990-talet blev det allt mer uppenbart att man måste välja inriktning och 2001 tog man beslutet att stänga ned all legotillverkning och bara satsa på egna produkter, berättar Wiggo Eriksson.

Affärsidé
Affärsidén hos Holms Industri idag är att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter för snöröjning, sandspridning och sopning.
Huvudmarknaden för Holms är norra Europa och USA, vilken också är den största exportmarknaden.
Snöplogarna används av traktorer och lastmaskiner och tyngdpunkten på den försäljningen är Skandinavien, främst Sverige och Norge, där man har systemet att man kan kontraktera lantbrukare under vintertid för att sköta snöröjningen.
Holms exporterar cirka 50 procent av produktionen och då handlar det främst om sopredskap. Dessa används huvudsakligen i industriområden, hamnar, byggplatser, återvinningsstationer och gruvor.
Kunder till Holms är återförsäljare som i sin tur säljer till slutkunder, som antingen är lantbrukare eller entreprenörer.

Hög tillförlitlighet
– Med hjälp av universitetet har vi gjort en undersökning hos 1 000 av våra kunder och vi fick en bra feedback. Vi är inte billigast på marknaden, men vi har hög tillförlitlighet och bra reservdelsdistribution, vilket leder till låg totalkostnad och hög tillgänglighet, berättar Wiggo Eriksson.
Holms produkter är utvecklade enligt EU:s Maskindirektiv och är CE-märkta. Allt för att ge användarna bästa slutresultat vare sig det handlar om avancerad sopning eller snöröjning.
Under hösten lanserar Holms en ny snöplog som visades på Maskinexpo i Stockholm i maj. Det är en plog med stor flexibilitet och effektivitet.
På Holms har man de senaste åren jobbat mycket med det som kallas Leanproduktion. Det handlar om att effektivisera produktionen med hjälp av alla medarbetares idéer och engagemang. Det är också viktigt för att kunna attrahera framtida medarbetare.

Fokuserar på Ryssland
– Vår vision är att fortsätta växa och vår fokusering är mycket österut. För två år sedan började vi med försäljning i Ryssland och har haft en del framgångar där. Det händer mycket i hela den östra sidan av Europa och gamla Sovjetunionen är en mycket intressant marknad med en hög tillväxt, säger Wiggo Eriksson.
Holms ägs idag av tredje generationen genom grundaren Edvin Sandströms tre barnbarn. Företaget har cirka 60 anställda i Motala och 4 på ett säljbolag i North Carolina, USA.
Omsättningen för 2011 uppgick till cirka 139 miljoner kronor.