Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Från löpande redovisning till årsbokslut – allt fler inser fördelarna med en aktör som sköter allt

Prokab Ekonomikonsulter AB erbjuder helhetslösningar inom ekonomisk redovisning framförallt för entreprenörer och ägarledda företag. Med stor kompetens inom bl.a. handel och butiksverksamhet är Prokab Ekonomikonsulter ett självklart val för hantering av löpande redovisning, skattefrågor och vid förändringar såsom företagsöverlåtelser.

Prokab Ekonomikonsulter finns idag på de fem strategiska orterna Stockholm, Göteborg, Västerås, Falun och Malmö.
– Vi har haft en stark lokal närvaro här i Malmö sedan 1970-talet, berättar Ulrika Ståhl, kontorschef. Vi känner därför de lokala företagen väl, vi kan deras verksamheter och är insatta i deras vardag.
I Malmö med omnejd handlar det mycket om livsmedelsföretag, bland kunderna finns de stora butikskedjorna. Här sköter Prokab Ekonomikonsulter ofta allt löpande redovisningsarbete, lite som kundens externa ekonomiavdelning.
– Vi anpassar oss efter vad som behövs ute hos kunderna. Det skiftar oerhört, en del vill ha en heltäckande ekonomihantering och andra behöver bara hjälp med lönetjänster, förklarar Ulrika vidare.
Förutom livsmedelsföretag servar man även mindre och medelstora aktörer inom andra segment som fastighetsägare, byggföretag och entreprenörer. Inom vissa områden, exempelvis lönehantering, vänder Prokab Ekonomikonsulter sig även till större företag som behöver hjälp vid arbetstoppar eller liknande. Ulrika Ståhl poängterar att allt är möjligt om man är lite flexibel.

Revisionsplikten försvinner
Revisionsplikten har avskaffats för småföretagarna i Sverige. Lagen gäller från 1 november 2010. Som redovisningskonsulter kan Prokab förse småföretagen med en löpande ekonomisk redovisning där man får en översikt varje månad.
– Vår roll handlar mycket om att förenkla våra kunders vardag. Vi är duktiga på den personliga kontakten, med närhet och omtanke skapar vi också kundnytta som håller, menar Ulrika Ståhl. De mervärden som kunderna får av oss är framförallt grundade på bredd, kompetens och personlighet.

Växer med kunderna
Prokab Ekonomikonsulter har anställt en medarbetare till Malmökontoret under 2010. Regionen expanderar så det gäller att hänga med.
– För oss är det viktigt att kunderna känner trygghet och tillit. Företagen får alltid prata med samma person i sina olika ärenden, vi tror på långsiktiga relationer. Många av våra kunder har varit med i tiotals år, som exempel. Vi kommer att fortsätta utvecklas i takt med våra kunders verksamheter, och förädla det vi är bra på snarare än att växa rent storleksmässigt här i Malmö, konstaterar Ulrika Ståhl som avslutning.