Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Från utpräglad konkurshanteringsbyrå till fullserviceaktör

Advokatbyrån Kaiding har traditionellt sett varit mycket starka inom konkurshantering. För drygt 15 år sedan bestod verksamheten till ca 85 procent av just konkurshanteringsmål, idag uppskattas siffran till ca 30 procent. Idag är Kaiding en fullservicebyrå som erbjuder service inom alla rättsområden.

Kaiding är en av Norrlands största advokatbyråer med ett 50-tal medarbetare på sju orter i Västerbotten och Norrbotten. Gemensamt för alla kontor är att man arbetar efter principen att alltid sätta klienten i fokus och utnyttja den kompetens inom företaget som bäst överensstämmer med klientens behov. Som fullservicebyrå erbjuder Kaiding tjänster inom alla verksamhetsområden, exempelvis avtals- och köprätt, brottmål, fastighets- och entreprenadrätt samt familjerätt.
– Vi är en av de största aktörerna inom konkursrätt men vi har specialistkompetens inom de flesta områden. Vi har utvecklat ett mycket omfattande kontaktnät och samarbetar med andra byråer och enskilda jurister i olika sammanhang, berättar Magnus Muchler, advokat och verksamhetsansvarig vid Kirunakontoret.

Kompetent näringslivspartner
Privatpersoner utgör en stor kundgrupp, men Kaiding är även en kompetent partner till det lokala näringslivet.
– Vi finns nära företagaren och har en god förståelse för den lokala marknaden och företagens villkor. Det för med sig att vi känner klientens behov ur ett lokalt perspektiv vilket skapar goda förutsättningar för nära relationer och kostnadseffektiva lösningar, säger Muchler.
Stora kostnader är ofta något som förknippas med juristhjälp, men då glömmer man bort all den tid och kraft det tar att på egen hand reda upp en tvist. Det är en kostnad som inte syns, men den är alltid stor. Att anlita en advokat innan det oönskade sker kan också vara en god försäkring.

Ta kontakt i tid
Det kan tyckas märkligt att ha kontakt med en advokatbyrå vid ett tillfälle då man inte har problem. Med en förebyggande kontakt kan oförutsedda problem undvikas, och en redan etablerad relation är mycket värd när det oväntade väl händer. Det kan också vara en trygghet för företagen att ha ett allmänt affärsstöd och bollplank. Muchler förklarar:
– Det behöver inte handla om stora problem. Att ha en etablerad kontakt med en advokat innebär att ha någon att vända sig till med stort eller smått. När man känner tveksamhet i juridiska spörsmål ser vi gärna att de tar kontakt. Det kan handla om saker som att läsa igenom ett kontrakt eller upprätta ett enkelt avtal.

Ökad efterfrågan
Advokatbyrån Kaiding har i över 50 år varit ett stöd åt det norrländska näringslivet i juridiska frågor. Byrån startades 1956 och ägs av personer verksamma i företaget.
I takt med Kirunas expansion växer även efterfrågan på Kaidings tjänster. Byrån är uppbyggd av en stark kompetens ur flera perspektiv. In-house finns exempelvis goda språkkunskaper och ett väletablerat servicetänk. I dagsläget söker man två advokater till Kiruna, kompetenskraven är höga men Magnus ser positivt på lokalkontorets personella tillväxt.

Annika Gullberg
Maria Lind