Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Fraunhofer-Chalmers driver matematik som teknologi

Fraunhofer-Chalmers Centre (FCC) är en egen institution vid Chalmers och i det närmaste ett research center för industriell matematik, grundat av Chalmers tekniska högskola och tyska Fraunhofer-Gesellschaft. Institutionens främsta syfte är att knyta matematisk forskning med industrin, både i Sverige och övriga Europa.

FCC samverkar med ett flertal institutioner inom Chalmers, samt även externa aktörer inom både akademi och näringsliv. FCC grundades 2001 och har sedan starten vuxit från fyra anställda till över 30, doktorander inkluderade. Förutom ren forskningsverksamhet med stark koppling till industrin bedrivs även utbildning vid FCC. Här studerar ett betydande antal studenter på masternivå, samtliga från olika institutioner på Chalmers.

Kan tillämpas i alla branscher
På FCC arbetar man efter visionen om att även matematiken ska ses som en teknologi, och tillämpas inom industrins samtliga områden på ett naturligt sätt. Matematiska beräkningar ligger till grund för all teknisk utveckling, och kan således tillämpas inom alla branscher med teknisk anknytning. FCC har idag kommit långt med matematiken som teknologi, och har flera lukrativa samarbeten med industrin, främst inom produktionsområdet.
– Vi tror att vi kan nå långt även inom andra branscher. Det kan vara exempelvis läkemedelsindustrin, livsmedel, miljö och energi samt hållbar utveckling, berättar Uno Nävert, VD för FCC.

Vill integrera även mindre aktörer
Hittills har FCC:s verksamhet riktats mycket till stora företag och organisationer. Framöver kommer större fokus läggas vid de små- och medelstora aktörerna, då stora framsteg inom bl.a. automatisering bidrar till en ökad lönsamhet även för mindre aktörer att satsa på de tekniska innovationer som FCC främjar för.
– Att integrera den industriella matematiken överallt är vårt yttersta mål. Detta innefattar inte minst de små- till medelstora aktörerna, de är fler till antalet och står för en stor del av den industriella utvecklingen, avslutar Uno Nävert.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind