Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Fredric och Camilla Cederberg – Unga Redare på Orust

För tre år sedan startades ett nytt rederi i Stillingsön, på Orust, Tamina Rederi AB och Tamina Shipping AB. Rederigruppen är idag ägare till två fartyg; Tamina på 1.530 dödviktston och Stena Gemina på 1.100 dödviktston. Rederigruppen sysslar i huvudsak med att transportera bunkerolja till större fartyg, bland annat till Stena Lines många färjor i Sverige och Danmark. Rederiet har idag ca 25 anställda inklusive Fredric och Camilla Cederberg och med en årlig omsättning på drygt 20 miljoner kronor.

Fredric Cederberg är uppväxt i Grebbestad där pappan arbetade hos
kustbevakningen och med en farfar som var fiskare. Och som Fredric säger själv; När jag skulle välja yrkesinriktning hade jag inte så mycket att välja på, uppväxt som jag är på sjön och som jag, dessutom, trivs alldeles förträffligt med. Fredric och Camilla flyttade till Orust med sina barn efter att de hittat en fin hästgård på ön.
Idag sköter Fredric det rederianknutna arbetet medan hustru Camilla har hand om de administrativa funktionerna. Och ofta kretsar tankarna kring hur man skall kunna utveckla verksamheten ytterligare liksom östra Orust.

Företagets utveckling hittills
För tre och ett halvt år sedan var Fredric Cederberg kapten på fartyget Triton. Meningen var att fartyget byggas om till en asfalttanker. Planeringen gick tyvärr om intet och Fredric fick då möjlighet att köpa fartyget, som nu döpts om till Tamina. – Jag har alltid önskat mig en egen båt och tog naturligtvis chansen när den kom. Jag hade dessutom en stor kunskap om detta fartyg eftersom jag hade varit dess kapten i tre år.
Ända sedan rederiet startade hade Fredric och Camilla haft planer på att köpa ytterligare ett fartyg. I Turkiet hittade de fartyget Millennium 2 som idag bär namnet Stena Gemina. Affären gick smidigt. Företrädare från Transportstyrelsen
åkte till Turkiet för en inspektion. – Min tanke var hela tiden att registrera fartyget i Sverige. Men det fanns ett krav; Jag måste åka till Norrköping på ett, så kallat ”inflaggningsmöte”. En situation som vid det tillfället inte var praktiskt möjlig då jag själv var i Turkiet under en stor ombyggnad av fartyget. Jag föreslog, säger Fredric, att vi skulle koppla upp oss på nätet och genomföra mötet via en storbildsskärm, som brukligt är vid t.ex stormöten i större företag. Men detta var inte genomförbart. Det slutade med att fartyget registrerades i Norge som har ett annat system där representanter på plats genomför inflaggningen. Det är synd att behöva välja en annan ”flagga” av ett sådant skäl.
Det betyder att ”Tamina” är registrerat i Sverige och ”Stena Gemina” i Norge.

Stena – nerven i företaget
– Idag är rederiets arbete för Stena Line nerven i rederiet, säger Fredric Cederberg. Vi ser det som ett ärofullt uppdrag att se till att Stena har olja/drivmedel i sina färjor i Sverige och Danmark. Vi hämtar i hamn eller lämnar ute till sjöss. Eftersom vi kör mycken trafik för Stena är det fint att vi dessutom får använda deras namn på ett av våra fartyg, Stena Gemina.

Utflaggning av fartyg
– Utflaggning av fartyg, det vill säga registrering i annat land än Sverige, säger Fredric Cederberg förekom i stor utsträckning på -70 och 80-talet. Utflaggningen i dag sker idag i stor utsträckning till England, Holland, Danmark och Norge. Det beror ofta på att de har en bättre sjöfartspolitik, man stödjer rederierna bättre. Dessutom är dessa flaggor också en kvalitetsflagga och inte en, så kallad bekvämlighets flagg med sämre villkor.

– Vi har, avslutar Fredric och Camilla Cederberg en framtidsvision: Vi vill äga ett rederi med fler båtar som skall vara så skickligt att vi blir efterfrågade och dessutom kan vara med och påverka marknaden. Nu frågar vi oss själva; Kan det
gå att genomföra det genom att finnas i Stillingsön?
Det kan ju tyckas som om vi bor mitt ute i ödemarken. Den som tycker det har helt fel. Egentligen bor vi mycket centralt. Vi har en kvarts väg till Stenungsund, 20 minuter till Uddevalla och en knapp timma till Göteborg. Vi bor ju faktiskt mer centralt än många andra här i landet.
Hos Familjen Cederberg frodas många tankar vid sidan om rederiverksamheten.
Man ser en stor potential i sin nya hembygd. Vi fick uppleva ett helt nytt liv när vi flyttade hit för två år sedan. Det kändes som att ”komma hem”!
Här skulle vi gärna vilja vara med om att bygga ut turismen. En gästhamn skulle vara perfekt och varför inte en badanläggning som skulle kunna bjuda på fantastiska bad.