Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

FRIBO satsar på förnyelsebart

Med egenproducerad solel och sjuvåningshus helt i trä omsätter Fristadbostäder begreppet förnyelsebart i praktiken.

För det kommunala bostadsbolaget Fristadbostäder, oftast kallat FRIBO, är det självklart att värna om miljön.

– Vi är ISO 14001-certifierade sedan 2001, vilket årligen ger oss en utomstående granskning av vårt miljöarbete. För att behålla certifieringen krävs att man kontinuerligt gör miljöförbättrande åtgärder. Det gör att man måste tänka nytt och ta till sig innovationer, säger Kjell-Ove Sethson vd för FRIBO.

När 44 nya hyresrätter skulle byggas på Åsbovägen i centrala Fristad utvärderades möjligheten att bygga två sjuvåningshus i trä. Det vinnande bidraget från Tengbom arkitekter tog konceptet hela vägen med trä rakt igenom. Stomme, bjälklag, innerväggar och ytterväggar är alla i trä. Och utsidan är klädd med cederspån, ett fasadmaterial som klarar 50 år utan behandling och som är helt fritt från kemikalier.

– Målet har varit att få så liten miljöbelastning som möjligt sett ur ett livscykelperspektiv. Därför har vi valt förnyelsebara material så långt som möjligt. Vi binder CO2 lång tid framåt. Vi har räknat på investeringen och kommit fram till att det inte skulle bli billigare att bygga så här stora hus på den här tomten på traditionellt vis. Så det är kostnadseffektivt också. Dessutom möjliggör trät en kurvad fasad som är estetiskt tilltalande, tillägger han.

De största utmaningarna i projektet har varit att uppfylla brand- och ljudkraven.

– Kraven är de samma oavsett byggmaterial. Brandkraven har vi löst med boendesprinkler i alla rum. Kruxet med trä är att det är ett lätt material. Det gör att ljud lätt fortplantar sig i konstruktionen. För att klara ljudkraven har vi försett de prefabricerade träelementen med gummikuddar, s.k. elastomer, som dämpar svängningarna. Vi tillför även vikt i form av torr sten i bjälklagen, 100 kg per kvm. Sedan använder vi extremt ljuddämpande dörrar och fönster etc.

Invigning den 9 maj
Den 9 maj blir det invigning. Med på festligheterna är bland andra SABO:s vd Kurt Eliasson och kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson, samt representanter för Borås Energi & Miljö, stadsnätet Splitvision och Fristad Bygg.

– Det som idag är FRIBO startade som en stiftelse 1955, så 2015 är ett jubileumsår. För att återknyta till vårt ursprung kommer vi även ha veteranbilar och kläder som återspeglar 50-talet under våra festligheter den 9 maj, berättar Kjell-Ove Sethson.

Han tror starkt på trä som byggmaterial i framtiden.

– Vi ligger i framkant och kommer definitivt att jobba med hög grad av förnyelsebara material i framtida byggprojekt. Enligt ingenjörerna på SP finns det egentligen ingen gräns för hur högt ett trähus kan bli. Trä som byggmaterial kommer därför att växa enormt framöver.

FRIBO har även visionen att inte behöva köpa el i framtiden. Genom en solcellsanläggning på ca 250 kvm som installeras på Centrumhuset under 2015 blir företaget självförsörjande vad gäller el i den fastigheten.

– Vi kommer även kunna ladda elbilar som vi använder för fastighetsskötsel med vår egenproducerade el. Vi har redan styrt över maskiner som saxar, trimmers, lövblåsare etc. till eldrift för att slippa använda fossilt bränsle och skapa en bättre arbetsmiljö, avslutar Kjell-Ove Sethson.