Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

FSCN undersöker nya tillämpningar av pappersmaterial

Mittuniversitetet har allt sedan lärosätet bildades utvecklat samarbeten med svensk skogsindustri. Tillsammans med industrin har universitetet bildat Fibre Science and Communication Network (FSCN) som idag är en av Nordens starkaste forskningsmiljöer för teknisk utveckling inom pappers- och massaindustrin.

Nordens största skogskoncern SCA har tillsammans med andra aktörer, däribland Stora Enso och Holmen, aktivt bidragit till att bygga upp den skogsindustriella forskningen på Mittuniversitetet. I tät samverkan har man etablerat den gemensamma forskningsplattformen FSCN som på mindre än tio år nått en världsledande position med ett flertal skarpa kunskapsområden.
– Vi verkar inom ett stort antal gemensamma projekt som bedrivs i syfte att utveckla vår industri, bekräftar Björn Lyngfelt, informationschef på SCA Forest Products.
SCA har en egen laboratoriemiljö som ligger i direkt anslutning till FSCN. Gränsen mellan det akademiska och det industriella suddas ut med gemensamma forskningsprojekt och ett rikt kunskapsutbyte som gynnar skogsindustriell utveckling över hela landet.

Två högaktuella inriktningar
FSCN:s forskningsledare Kaarlo Niskanen berättar att man framförallt bedriver forskning inom två högaktuella inriktningar; dels handlar det om lösningar för att skapa kostnadseffektivitet i produktionen för svenska pappers- och massabruk (bl.a. genom energieffektivisering) och dels arbetar forskarna med att ta fram helt nya produkter och tekniska lösningar som bidrar till hållbar ekonomisk och miljömässig utveckling inom pappersindustrin.
– Det kan exempelvis röra sig om sorteringsprocesser där grova fibrer sållas bort. Att bryta ner grova fibrer för papperstillverkning är en kostsam process, för att skapa bra ekonomi kan man ta tillvara på dessa fibrer som förnyelsebara bränslen istället. Vi forskar i metoder för det, och mycket annat som har med produktionseffektivitet och lönsamhet att göra, förklarar Niskanen.

Nya produkter från avancerade pappersmaterial
FSCN:s forskning mot nya produkter bygger mycket på avancerade pappersmaterial. Kan papper användas till andra saker än som skrivmaterial? Några potentiella tillämpningar är som ljuddämpande material i väggar, som filtermaterial för att få en renare inomhusluft och till och med som substrat för belysningsytor. Vi talar alltså om möjligheter med papper som blir som en självlysande ljuskälla.
– Det är en spännande utveckling vi har framför oss, vi ser stora möjligheter för papper inom nya segment – bl.a. kan vi tänka oss en utveckling där papper tillverkas i rullform som tidigare, fast med egenskaper som ljudisolering eller som ljuskälla. Vi arbetar med att ta fram konkreta demonstrationer för att visa vad vi kan bidra med i form av teknisk kompetens. I en inte alltför avlägsen framtid kan vi räkna med att trycktekniken kommer att utvecklas för att kunna trycka tredimensionella funktionella material, berättar Kaarlo Niskanen vidare.

Ny institution förenar naturvetenskap och industridesign
Mittuniversitetet bygger nu upp en ny institution som förenar industriellt kunnande, design och materialteknik med de traditionella ämnena inom Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik (NAT). Den nya institutionen kommer således att omfatta NAT plus lite till, och utbildningen kommer att knytas till forskningsverksamheten inom FSCN. Kaarlo Niskanen är tillförordnad prefekt för institutionen och uppger att internstrukturen bör vara färdigställd under sommaren 2012, och nya utbildningar lanseras förhoppningsvis till hösten 2013.