Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Fumex lanserar nytt sortiment för en säker och ren arbetsmiljö

Det började i Skellefteå för 65 år sedan. Med intresse för arbetsmiljöfrågor och med hjälp av lokalt engagemang lanserade Fumex en revolutionerande lösning som lyft arbetsmiljön inom verkstadsindustrin i stort sett världen över. Fumex är fortfarande en lokal aktör, men idag med globala muskler som en av Europas främsta leverantörer av lokala punktutsug och mobila filter.

Fumex grundades som plåtslageri redan 1946. I takt med att intresset för god arbetsmiljö växte inom verkstadsindustrin i början av 1970-talet började Fumex, som då gick under namnet Holmbom & Hedlund, skissa på en innovation som så småningom skulle leda till en patenterad lösning för utsugning av svetsrök.

Optimerar arbetsmiljön
Fumex har drivit utvecklingen inom arbetsförbättrande lösningar baserat på den patenterade punktutsugen från 1970-talet. Idag har man ett brett sortiment av lösningar som avlägsnar skadliga luftföroreningar och partiklar med lokala utsugsfläktar, mobila filter, styrautomatik och olika tillbehör.
Verkstadsindustrin är fortfarande ett betydande kundsegment, men applikationerna lämpar sig även för optimering av arbetsmiljön i exempelvis laboratorier. Fumex har samarbetat med bl.a. Bilprovningen under en längre tid för att säkerställa en säker arbetsmiljö genom utsugning av avgaser från motorfordon.

Stark tillväxtambition
Idag är Fumex som bekant en av de ledande tillverkarna av lokala punktutsug och mobila filter i Europa. Huvudkontoret finns kvar i Skellefteå. De största marknaderna utanför Sverige är USA, där Fumex har dotterbolaget Movex, och länderna inom EU. Växande potential finns även i vissa delar av Asien.
– Sverige har länge varit en stabil marknad för oss, samtidigt går omkring 60 procent av vår tillverkning idag på export, berättar VD Anders Hedlund. Vi har en uttalad tillväxtstrategi där vi ämnar öka vår omsättning från 55 – 75 miljoner kronor inom tre år. Det kan tyckas vara en djärv ambition, men vi ser att målet är realistiskt med tanke på den starka tillväxt som präglat oss på senare år.

Breddar produktsortimentet
Anders förklarar att en del av tillväxtstrategin för samtliga marknader är att bredda produktsortimentet. Inom företaget finns en egen utvecklingsavdelning med ett antal experter som tar fram morgondagens lösningar för att säkerställa ren luft och därmed en bättre arbetsmiljö.
Nyligen lanserades två eftertraktade produkter för laboratoriemiljö respektive industriell miljö. Fumex ME anses vara bland marknadens främsta utsug för laboratoriemiljöer och har med sin unika design ett mycket lågt tryckfall vilket sparar energi och ger en lägre ljudnivå. En annan fördel är att Fumex ME lätt kan kombineras med andra utsug i samma ventilationssystem.
– Vi ville även skapa en attraktiv lösning för den moderna verkstadsindustrin, där ny teknik kombineras med nya material i en tilltalande design. Fumex PR är en flexibel, lätthanterlig modell som finns i flera olika längder för att säkerställa bästa tänkbara effekt för den enskilda kunden.

Försprång för planerad expansion
Trots att Fumex idag servar en global marknad har man satsat på att behålla det lilla företagets perspektiv – där korta beslutsvägar och närhet till kunderna utgör de främsta ledorden. Att man dessutom har en egen utvecklingsavdelning utgör också en klar konkurrensfördel som ger Fumex ett försprång för den planerade expansionen.