Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Funktionalitet i snygg design

Ett medicin/patientskåp som både är snyggt och funktionellt. En bra kombination, eller hur? Skåpet, som är tvådelat med ett fack för mediciner och en låda för värdesaker, tillverkas av Termit i Hultsfred.
De kombinerade medicin- och patientskåpen som Termit säljer har tillverkats sedan mitten av 1990-talet, men Termit köpte in rättigheterna till det för ungefär tio år sedan. Idéen till det kom ursprungligen från en omsorgschef, som efterlyste ett snyggare och trevligare skåp än de plåtskåp man använde där han arbetade.
Jan Blixt, som tillsammans med Leif Hasting äger företaget, berättar att skåpen säljs över hela landet. Framför allt är det inom olika slags omsorgsboenden som ålders- och demensboende som efterfrågan finns. 

Funktionellt
Skåpen tillverkas efter beställning och den enskilde beställarens önskemål. Det består av två delar, överst ett medicinskåp, där det finns två flyttbara hyllor. Luckan framför fälls ner som en klaff och kan på så sätt användas när man blandar/doserar medicin.
Längst ned på skåpet finns en utdragslåda som kan fungera som värdefack. På sidan finns dessutom en hylla avsedd för journalpärm i A4-format.
Medicindelen kan förses med olika huvudnyckelsystem, allt efter köparens önskemål. Värdefacket har ett separat låssystem. Skåpen kan fås i olika storlekar och träslag. Vanligast är bok, ek, björk och körsbär, men man kan även få till exempel vitlack.

Största produkten (En av de största produkterna)
Medicin/patientskåpen är en av huvudprodukterna som tillverkas inom företaget   Termit. Företaget startades egentligen som ett kompetens- och serviceföretag 1999. Bakgrunden var att fram till dess hade Varta batterier tillverkning i Hultsfred. Men då det företaget bytte ägare 1999 lades fabriken ned och de anställda blev friställda. Jan Blixt och Leif Hasting bestämde sig för att försöka starta upp ett företag och anställa dem som tidigare arbetat på fabriken. De började med byggåtervinning och tog tillvara fönster och dörrar, tegel och annat som kunde vara värt att ta om hand.
-Det ena gav det andra, berättar Jan Blixt. Varta hade åtaganden gentemot marinen och vi fick överta uppgiften att driftsäkra batterier till u-båtsverk. 
Det arbetet räckte några månader och pågick dygnet runt. Det gjorde att man kunde låta tidigare anställda jobba med det. Högkonjunkturen var på väg och andra företag började fråga efter personal. Termit gick då in i bemanningsbranschen och försåg framför allt metall- och träindustrin med personal. Som flest hade man ett 50-tal anställda, men i samband med konjunkturnedgången 2008 kunde man inte behålla alla. Idag har det vänt och man börjar se ljusare på framtiden igen.
Förutom de ovan nämnda skåpen legotillverkar man värmegolv till Swedspan, den enda spånskivetillverkaren i Sverige. Här kör man en vändskiva där man lägger i plastslangar i golv, som sedan används till värmegolv
En annan sak är att man tillverkar i sitt snickeri är yttertrappor i impregnerat trä till Skanskas Bo-klok koncept.
Serviceföretag
Trots tillverkningen av skåp, golv och trappor, ser Jan Blixt Termit främst som ett serviceföretag.
-Vi  ägnar oss främst åt städ- och lokalvård som fönsterputs, flyttstädningar och liknande, berättar han. Vi utför också en del fastighetsskötsel såsom gräsklippning och liknande. 
De tjänsterna utförs förstås främst i närområdet. Där hoppas Jan Blixt att efterfrågan snart ska öka igen, i takt med att konjunkturerna blir bättre.