Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Funktionella möbler med respekt för material och form

Mitt i det natursköna slätt- och skogsbygdsområdet Österlen har många anrika och framförallt mycket framgångsrika företag byggts upp. Det tycks finnas en särpräglande och i synnerhet unik företagsanda i trakten som skapat en stark framtidstro under en tid då många andra regioner kämpat med lågkonjunkturens efterdyningar. Ett av dessa företag är Gärsnäs AB.

Familjeföretaget Gärsnäs har levererat kvalitetsmöbler sedan 1893. Det gör företaget till en av Sveriges äldsta möbeltillverkare, som dessutom fortfarande ägs och drivs som familjeföretag av makarna Dag och Anna Klockby, tillsammans med Annas pappa Åke Axelsson.
Gärsnäs gjorde sig redan i början av 1900-talet snabbt berömda för sin höga kvalitet med stor respekt för träförädling som hantverk. Fram till mitten av förra århundradet var tillverkningen mycket inriktad på stilbetonade möbler. I kölvattnet av Ikeas etablering förändrades möbelbranschen och det påverkade även Gärsnäs, som då valde att ställa om till moderna funktionella möbler för nya målgrupper.
– Gärnäs blev en del av vardagen för många genom att den nya målgruppen till stor del vistades i det offentliga rummet, berättar Dag Klockby, som sedan 2003 är vd på Gärsnäs.

Hantverket lever kvar
Under 1960-talet anlitades unga arkitekter för att utveckla nya produkter som marknaden efterfrågade, en av dem var Åke Axelsson som än idag är aktiv inom Gärsnäs genom sitt delägarskap. Med fokus på funktion och form spelar Gärsnäs i allra högsta grad fortfarande en viktig roll i människors vardag. De möbler som utvecklas och tillverkas i möbelsnickeriet används mycket i offentliga miljöer, hotell, kultur- och konferenshallar och liknande.
– Vi tillverkar funktionella möbler som ska användas av många människor, dag efter dag.
Möblerna måste bland annat tåla tuffa tag, att staplas och flyttas. Samtidigt ska de vara estetiskt tilltalande och bibehålla en viss stil som fungerar i de flesta miljöer, förklarar Dag vidare.
På Gärsnäs talar man fortfarande om ett levande kunskapsutbyte mellan generationer av hantverkare trots en hög automationsgrad i dagens produktion. Traditionellt har Gärsnäs produktion förlitat sig på lokal träråvara, men i takt med att marknadens krav och efterfrågan förändrats har även Gärsnäs utbud gjort det. Idag används flera olika träslag, mycket kommer fortfarande från det skånska skogsbruket, men samtidigt tillämpas även andra material som plast och stål i dagens produktion.

Stark historia ger tillväxt
Konkurrensen är enligt Dag Klockby fortsatt hård inom möbelsektorn, som är en mogen bransch med många aktörer nationellt såväl som internationellt. Däremot kan Gärsnäs dra nytta av ett arv och en tradition som många andra saknar.
– Vi kan direkt dra nytta av kunskap som byggts upp genom flera generationer. Det kommer vi alltid att ha med oss, säger Dag. Vi har också ett försprång i att vi förstår möjligheterna med ett av Sveriges viktigaste naturmaterial, nämligen trä. Vi använder således vår egen historia för att skapa fortsatt tillväxt med nya, spännande och moderna möbler.