Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Gagnefs kommun skapar bra grogrund för barn och ungas utveckling

Med låg arbetslöshet, bra infrastruktur och ett välutvecklat skyddsnät för barn och barnfamiljer är Gagnef en i särklass attraktiv boendekommun. I Gagnef är barn och ungdomar med och skapar sin egen elevhälsa genom konceptet Familjens Hus. Förebyggande arbete är något som Gagnef satsat på under en längre tid, en välmående befolkning skapar en välmående kommun!

Familjens Hus är ett för Gagnef unikt koncept som förenar barnavård, mödravård, Öppna förskolan samt andra kommunala insatser såsom den nystartade barn och ungdomspsykiatrin.
– Vi har inrättat Vision 0 – 20, som i korthet innebär att ingen mellan 0 – 20 år ska fara illa i vår kommun, berättar kommunalråd Sofia Jarl. Vi arbetar aktivt för att vara en säker och attraktiv boendekommun för barnfamiljer, vi tror på en positiv befolkningsutveckling och då måste vi också kunna möta de krav som framförallt barnfamiljer ställer på oss.
Tack vare mycket fina samarbeten mellan skola, kommun och vård kan Gagnef garantera ett förstklassigt förebyggande arbete som skapar en bra grogrund för barn och ungas utveckling.

Med världen som marknad
I Gagnef arbetar man också mycket med landsbygdsutveckling för att skapa liv i hela kommunen.
– Här kan man bo på landet och ändå ha nära till centrum, vi har ca 450 företag inom kommunen och ett mycket aktivt näringsliv som skapar möjligheter till god service och rekreation. Vi är även lyhörda när det gäller ny teknik, då spelar lokalisering ingen roll, berättar Sofia vidare.
Gagnef har flera företag som har världen som marknad, de är ofta även internationellt ledande inom sina respektive områden. Med bra stöd för företagande hoppas kommunen på fler nya företag, även etablerade verksamheter får en kick av att nya idéer kommer till.

Naturen som signum
Natursköna Gagnef ligger precis där västra och östra Dalälven möts, i ett särpräglat fiskeområde med livliga forsar. Här samlas besökare från hela landet för att delta i forspaddlingstävlingar och kringaktiviteter. Den vackra naturen är enligt Sofia Jarl Gagnefs signum och en stor attraktionskraft för kommunen.
– Vi är en liten kommun, men vi utmärker oss genom att vara riktigt bra på det som vi tycker är viktigt. Vi värnar om värden som god service och fina upplevelser. Värdshuset Dala-Floda som exempel är ett av våra landmärken som vi är mycket stolta över, de finns med i White Guide som listar landets bästa restauranger.

Gagnef vill bygga hållbart
Eftersom Gagnef är ett förstahandsval som boendekommun råder viss bostadsbrist, man undersöker därför möjligheter för att utveckla nya bostäder och gärna i linje med den nationella satsningen för att bygga hållbart i trä.
– Det kommer att behöva byggas ett större antal bostäder inom kommande år, vi hoppas på att samtidigt kunna integrera koncept för ökat träbyggande över hela kommunen, säger Sofia Jarl avslutningsvis.