Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Gallac utgör sista steget för optimal metallkonstruktion

En metallkonstruktions livslängd och prestanda påverkas i allra högsta grad av vilken typ av ytbehandling man valt. Produktens hållfasthet mot väder och vind samt andra yttre miljöpåfrestningar beror starkt av produktionsprocessens sista fas – där ytskiktet eller ytbehandlingen kommer in. Med över 20 år i branschen är Skellefteåföretaget Gallac AB en av få aktörer som kan föra en kvalificerad dialog gällande allt från idé till färdig produkt.

Gallac har utvecklats kraftigt sedan starten 1989. Förutom verksamheten i Skellefteå har bolaget även en produktionsenhet för varmförzinkning i Åsele i Västerbottens inland, (fd. ÅVAB , Åsele Varmförzinkning AB). Idag står företaget för så mycket mer än ytbehandling, där Gallac har kunskap och erfarenhet för att även erbjuda olika typer av efterbehandling, montage samt logistiklösningar för den färdiga produkten.
– Vi har utvecklat en mycket djupgående kunskap under resans gång, berättar VD Kenth Norgren. Idag har vi alla typer av ytbehandlingssystem samlade under samma tak. Vi erbjuder totallösningar som höjer kvaliteten på våra kunders produkter, med vår långa erfarenhet vet vi vilken lösning som passar bäst för varje konstruktion.
Verksamheten omfattar bl.a. varmförzinkning, rostskyddsmålning, sprutförzinkning samt duplexsystem som ytterligare förstärker metallkonstruktionens livslängd. Tack vare framåtdrivande personal och stora ytmässiga resurser kan Gallac erbjuda det mesta som kunden efterfrågar.
– Vi har en mycket lojal och kompetent personal, många har varit med sedan starten och det talar för att vi har en sund atmosfär hos oss. Det är viktigt att människor trivs, då kan man utvecklas och bli ännu bättre.

Optimal lösning för den enskilda kunden
Idag samarbetar Gallac med lokala och regionala kunder inom verkstadsindustrin i övre Norrland, där de största producenterna av metallprodukter och komponenter finns representerade.
– Stora detaljer har blivit som vårt signum, där vi vänder oss till företag som arbetar mot bl.a. skogs-, kraft- och gruvindustrin, som är dominerande här på orten.
Gallac har stora resurser, tillräckligt för att ta hand om även mycket komplexa uppdrag. Kenth fortsätter:
– Den regionala industrin värdesätter samarbete med en lokal aktör som har god kännedom om deras verksamhet och vilka förutsättningar som råder på orten. Vår styrka är att vi kan ta fram en optimal lösning som passar den enskilda kunden. Vår önskan är att kunden kontaktar oss så tidigt som möjligt, då kan vi eliminera risken för felaktigheter redan från början och kunden får bästa tänkbara ytbehandling och skydd för sin produkt.
Gallacs moderna anläggning i Skellefteå har bästa tänkbara förutsättningar för en optimal produktion. Eftersom allt finns under samma tak skyddas produkterna från yttre påfrestningar under ytbehandlingsprocessen, Gallac står dessutom för packning av färdiga produkter och sköter dessutom logistiken om kunden så önskar.