Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Garnborns positiva utveckling främjar för regional tillväxt

Familjeföretaget Garnborns Åkeri & Maskin AB har i snart 50 år servat Blekingeregionen med effektiva transport-, logistik- och entreprenadtjänster. Företagets starka tillväxt färgar även underleverantörer och partners, med stort engagemang främjar man tillsammans för den regionala tillväxten framförallt i östra Blekinge.

På Garnborns förenas tradition och kontinuitet med moderna idéer. Garnborns lyckades öka sin omsättning även under krisen, mycket tack vare verksamhetens bredd där en nedtrappning inom ett affärsområde kan vägas upp med expansion inom ett annat.
Så var det också under den senaste krisen, Garnborns fortsatte att arbeta nära kunder och underleverantörer och lyckades således utveckla flexibla lösningar som passar en föränderlig marknad.

Växer med kunderna
Garnborns etablerades 1964 av Göran Garnborn och drivs idag av andra generationen med Niklas & Joakim Garnborn.
– Vi har alltid fokuserat på kundens behov, oavsett konjunktur. Genom att vara lyhörda har vi vidareutvecklat nära samarbeten med våra kunder som bygger på långsiktiga relationer. Ingenting lämnas åt slumpen, vi vet vad som efterfrågas och ser till att leverera i enlighet med det, betonar Niklas.
Företaget finns i Ronneby och upptagningsområdet är östra Blekinge. Ganrborns engagerar sig lokalt och tror på regionens utveckling framöver. Niklas förklarar att den framtida tillväxten beror på efterfrågan och kundernas behov.
– Vi ska även i fortsättningen lösa kundernas problem. Det handlar inte om att bli den största aktören, utan snarare om att bli den bästa samarbetspartnern. Det är så vi tänker och arbetar.

Flexibel åkeri & maskinpark
När Göran Garnborn drog igång verksamheten på 60-talet utförde han alla uppdrag själv med hjälp av en traktor och en enkel vagn. Idag har Garnborns 45 anställda och en modern maskinpark som omfattar ett 50-tal transport- och entreprenadmaskiner. Med en egen välutrustad verkstad underhåller man de egna maskinerna så att de alltid kan prestera optimalt.
– Underhållet är viktigt även ur miljösynpunkt, fyller Niklas i. Under de senaste tio åren har vår åkeriverksamhet expanderat, tillväxten ställer i sin tur höga krav på vår miljömedvetenhet då vi är en del av våra kunders logistikkedja.
Garnborns fraktar bl.a. spannmål, asfalt, grus, metall, skogsprodukter och maskiner, samt har tillstånd för transport av avfall, farligt avfall och ADR-transporter. Uppdragen är skiftande och inom specialtransporter har Garnborns utmärkande spetskompetens.
Garnborns är även delägare av Ronneby Maskin & Grus AB och kan därför erbjuda en rad efterfrågade naturgrusprodukter komplett med smarta transportlösningar. Detta utgör ytterligare ett ben i Garnborns flexibla verksamhet och en klar fördel för ett företag som opererar inom en dynamisk och konkurrensutsatt marknad.