Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Gatubolaget – en väletablerad och konkurrenskraftig aktör

Gatubolagets slimmade organisation kan återigen visa upp ett positivt resultat, med ökad omsättning och en högre vinst – trots att företaget liksom de flesta andra har drabbats av lågkonjunkturen. Den nya organisationen för Gatubolaget, som skapades under 2006 – året då Anneli Snobl blev VD, har fyra ben att stå på, och därmed har man kunnat hitta balansen över konjunktursvängningar.

De senaste fyra åren har varit som en ny etableringsfas för Gatubolaget i Göteborg. Det kommunala bolaget har funnits sedan 1992, men efter en genomgående omorganisation för fem år sedan har man varit tvungen vända på bladet och införa en helt ny strategi. Idag är Gatubolaget en konkurrenskraftig organisation, som genom de fyra affärsområdena entreprenad, konsult, parkering och teknisk service verkar på flera olika marknader. Anneli Snobl förklarar att bolaget är som en minikoncern där varje affärsområdeschef har ett stort ansvar för sitt eget affärsområde. Anneli styr Gatubolaget med stort förtroende för varje affärsområdes chef. Hon kommenterar:
– Mitt ledarskap är mycket koncentrerat kring att skapa en bra företagskultur inom Gatubolaget. Att engagera de olika enheterna och driva medarbetarna mot vårt gemensamma mål är min främsta uppgift. Att vara VD handlar inte bara om att kontrollera eller styra utan att ta hänsyn till individer, här anser jag att jag lyckats mycket bra med att skapa en positiv anda inom företaget.

Nya verksamhetsområden
Tack vare framgångarna under de senaste åren har nya enheter vuxit fram inom de olika områdena, bl.a. det högaktuella Miljö och vatten, där man nu tar ett stort initiativ i enlighet med politiska beslut. Man kommer även att satsa på segmentet förnyelsebara energikällor framöver.
– Vi satsar på att hela tiden utveckla vår verksamhet och hänga med i utvecklingen. Vårt främsta uppdrag som kommunalt bolag är att se till samhällsnyttan, men samtidigt är vi konkurrensutsatta med flera privata bolag som utför liknande tjänster. Därför ser jag det som oerhört viktigt att arbeta med alla aspekter – från nöjda medarbetare till att utveckla verksamheten så att vi även kan driva ett företag som går med vinst, säger Anneli Snobl.
Sjukfrånvaro var ett problem för flera år sedan. Nu har Gatubolaget en kraftigt reducerad sjukfrånvaro, och man kan genom en ingående undersökning konstatera att medarbetarna är mer nöjda idag än för ca fem år sedan.

Positiv till förändring
Gatubolaget befinner sig just nu mitt i en utredning om hur företaget ska utvecklas långsiktigt. Eftersom kommunala aktörer inte får konkurrera över hela Sverige är man begränsad till Göteborgsområdet, där det hela tiden etableras nya aktörer inom samma område som Gatubolaget.
– Det blir givetvis en utmaning, men jag tror att förändring kan vara bra. Det som jag tycker är extra viktigt är att ledningen är emotionellt stark och kan se möjligheter hela tiden. Jag försöker vara kreativ trots att det känns tufft, och att alltid tänka; problem är till för att lösas. Jag har många gånger känt att jag som kvinna har haft det extra tufft i den här branschen. Så känner jag inte längre, mycket tack vare att vi i ledningsgruppen samverkar på ett mycket öppet sätt och hela tiden stödjer varandra, avslutar Anneli Snobl.

Maria Lind