Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Gävle – kommunen med en stark handels- och industritradition

Gävle har en stark handels- och industritradition, som fortfarande präglar delar av kommunens arbetsliv.
Med kunskap, kontakter och erfarenheter underlättar Näringslivsavdelningen för blivande och befintliga företag i kommunen. Här samverkar till exempel kommunen och fastighetsägarna i syfte att erbjuda bästa möjliga förutsättningar att etablera verksamhet.

– För att locka företag till kommunen gäller det att ha en bra mottagningsapparat och bra förutsättningar. Vi kan till exempel kunna erbjuda snabba etableringsprocesser i form av bland annat byggklar mark och olika nätverk, säger näringslivschef Helena Ribacke.
Näringslivsavdelningen arbetar både i näringslivet och i det gränssnitt där företagare möter kommunkoncernen och dess olika förvaltningar. Här finns kunskap som kan visa vägen till olika nätverk, kluster, projekt, affärsrådgivning, finansiering, branschorganisationer, företagarföreningar, kompetensutvecklingsprojekt med mera.
Enligt Svensk Näringslivs senaste ranking, som nyss kommit ut och är på allas läppar, har Gävle tappat mark i tabellen.
– Ja, det är vi förstås besvikna över eftersom vi har större ambitioner än så. När det gäller kundkontakter så får vi ett gott betyg, så det finns ett glapp här som vi måste arbeta med, om vad vi når ut med och inte når ut med, säger Helena Ribacke.

Långsiktig hållbarhet
Gävle kommun arbetar för att skapa en livsmiljö som uppfyller krav på långsiktig hållbarhet, det vill säga social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det innebär att kommunen bland annat arbetar aktivt med folkhälsa och tillgänglighet. Samhällsplanering, tillväxt, infrastrukturprojekt och byggande är också oerhört viktiga delar i kommunens uppdrag.
Gävle leder utvecklingen inom främst geografiska informationssystem, radio, förnyelsebar energi och logistik. Kommunen har god tillgänglighet genom snabba kommunikationer och närheten till Stockholm-Mälardalen, Västmanland, Dalarna och Hälsingland.

Utbildningar för anställda i näringslivet
– Näringslivsavdelningen arbetar med olika riktade projekt. Ett av dessa är Kompetens.Nu där företagen erbjuds individuell kompetensutveckling i form av utbildningar för sina anställda. Det är Europeiska Socialfonden som finansierar och Näringslivsavdelningen som administrerar. I de fyra delprojekten totalt är drygt tusen anställda involverade, berättar Helena Ribacke.
Gävle kommun har också mycket att erbjuda för både turister och näringsliv.
– Vi är en kulturstad och inte minst en idrottsstad med allsvensk fotboll och elitseriehockey bland annat. Och vi har en oslagbar kombination av starkt näringsliv och ett perfekt logistikläge som vi är mycket stolta över. I Gävle ligger ostkustens största djuphamn och här sammanstrålar nya E16 (nuvarande Riks80) med dubbelspårig järnväg och som kronan på verket ligger Stockholm-Arlanda Airport bara 80 minuter bort, avslutar Helena Ribacke.