Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

GB Tank levererar med en helhet som få kan överträffa

Den certifierade och numera välkända GB Tanken, optimal för bränsleförvaring, utvecklas och tillverkas av GB Tank AB i Falun samt via en samarbetspartner i Lettland. Företaget utför även rekonditionering av begagnade tankar samt utvecklar, tillverkar och servar tubvärmeväxlare och kompensatorer med tillhörande komponenter. Ytterligare en del av verksamheten ägnas åt tillverkning av tryckkärl och man bedriver även viss legotillverkning.

GB Tanks VD Göran Blomberg poängterar att hela branschen kännetecknas av en stark tillväxt just nu vilket understryks av att man inom företaget vuxit från ett tiotal anställda till nästan det dubbla på bara ett år.
– Vi har ett antal ben att stå på och samtliga präglas av en sund tillväxt, inte minst under det senaste året. Våra kunder utgörs framförallt av värmeverk, processindustri, oljebolag och pappersbruk. Vi har styrkan i att kunna erbjuda de helhetslösningar som den här typen av kundkategori kräver, förklarar Göran.

Kostnadseffektivitet och kvalitet i alla led
GB Tank arbetar med de största spelarna inom varje kundsegment och verkar idag över hela Norden. I mitten av september ska man exempelvis serva ett pappersbruk i Norge, en mantel ska bytas på en indunstare och detta kräver både precision och effektivitet då hela bruket måste stängas ner så länge som reparationen pågår.
– Det viktigaste är att vi kommer dit väl förberedda så att arbetet går snabbt och smidigt. Stillestånd kostar oerhört mycket pengar och vår uppgift är att leverera kostnadseffektivitet och kvalitet i alla led, upplyser Göran Blomberg.
Ett annat projekt som GB Tank driver är utveckling och tillverkning av dubbelmantlade lagringstankar för reservkraft på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Tankarna ska installeras vid det nya Karolinska sjukhuset som ska stå färdigt 2014. Tankarna har konstruerats och tillverkats under våren och levererades nu under sommaren.
Parallellt så har GB Tank även tillverkat en kolonn till Perstorps AB som mäter 2,40 m i diameter och är 29 m hög. Kolonnen väger uppskattningsvis 24 ton.
– Vi har en helhet som få kan överträffa, och det i kombination med våra medarbetares kompetens är vår främsta styrka, konstaterar Göran Blomberg. Vi har en slimmad organisation utan onödiga mellanled, vi värnar om enkelhet där det ska kännas naturligt att ta kontakt och diskutera med oss.

Företagskultur som motiverar
Göran beskriver slutligen utmaningen i att hitta rätt kompetens. Svetsning, materialkunskap och ritningserfarenhet är självklarheter, utöver detta krävs erfarenhet från varma arbeten och hantering av olika material i tuffa miljöer.
– Vi har kontakt med Yrkesakademin här i Falun, som bl.a. utbildar svetsare. Naturligtvis handplockas personalen, och vi är noga med teamkänslan så att arbetet går smidigt. Våra kunder ställer höga krav på oss både kvalitets- och tidsmässigt, vi måste kunna leverera inom snäva tidsramar och då krävs ett gediget samarbete internt. Vi är stolta över vår starka sammanhållning med en företagskultur som motiverar och uppmärksammar individer.
Vidare expansion är trolig inom en snar framtid. GB Tank har ett stort antal offerter ute och verksamheten går på högvarv. Parallellt med de större projekten rekonditioneras tankar kontinuerligt, med ny certifiering jämförs de med nyproducerade tankar och blir också en del av ett hållbart kretslopp inom branschen.