Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

GDL – ett transportföretag med lokal förankring

GDL är ett stort transport-, entreprenad- och logistikföretag med stark lokal förankring.
I Östergötland har GDL Transport kontor i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala.
– Verksamheten drevs tidigare i bolaget Östgötafrakt, men vid sammanslagningen den 1 maj förra året bytte vi namn och blev en del av GDL Transport, berättar Åsa Sanfridsson, regionchef för GDL Transport i Östergötland.

GDL är resultatet av att de fyra transport- och logistikbolagen Samfrakt, Östgötafrakt, GKF och GDL samordnats under ett gemensamt bolag. Företagets vision är att bygga och leverera unika och effektiva logistik- och maskintjänster i samarbete med kunderna.

GDL Transport har tre affärsområden:
• Bygg, Anläggning & Miljö
• Jordbruk
• Industri & Handel

– Affärsområdet Bygg, Anläggning och Miljö står för cirka 70 procent av omsättningen i regionen, cirka 600 miljoner kronor. Inom det här området jobbar vi över hela Östergötland. berättar Åsa Sanfridsson.
GDL kan erbjuda och leverera jord, sand och grus i samarbete med marknadens största leverantörer. Det gör att företaget kan erbjuda ett stort sortiment och garantera en god kvalitet och god tillgång nära kunderna.
Bland stora, återkommande kunder till GDL Transport kan nämnas Peab, Skanska, NCC och Tekniska Verken.

Stora uppdrag
– Vi har möjlighet att klara av de större uppdragen. När kunderna anlitar oss ska de veta att det fungerar och att de får bilar i rätt tid. Vi har ett renommé om att vi är bra på det vi gör, säger Rolf Lidemalm, produktionschef på GDL Transport i Linköping.
Åsa Sanfridsson tillägger:
– Om något företag behöver till exempel tio fordon varje dag under en månads tid för ett stort uppdrag så kan de lägga in en sådan beställning och det kommer att finnas fordon till hands varje dag under den tiden.
– En annan styrka är att alla som jobbar på GDL är avtalsentreprenörer, vilket innebär att de är egna företagare och väldigt drivna. Det resulterar i att de alltid gör bra jobb, säger Conny Strandqvist, ansvarig för affärsutveckling på GDL Transport.

Projekt för NCC
GDL Transport i Östergötland är nu involverat i ett stort projekt på riksväg 50 mellan Mjölby och Motala, en vägsträcka på tre mil. Projektet startades i början av 2011 och beräknas vara klart i september 2013.
– Vi transporterar cirka 1,1 miljon ton åt NCC och det rullar dagligen 15-20 ekipage, berättar Rolf Lidemalm.
– Vi är också duktiga på transporter av mat och levererar kylt och fryst över hela länet. Vi har till och med slingor som sträcker sig utanför Östergötland, säger Conny Strandqvist.

Värnar om miljön
Kvalitet- och miljöarbete är viktigt för GDL och därför är företaget kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.
– Vi har ett miljömål, som innebär att vi jobbar gentemot alternativa drivmedel på våra fordon. Det är ett krav som kommer från många kunder. Vi har också jobbat med ECO-drive utbildning för både transportörer och maskinister, berättar Åsa Sanfridsson.
GDL är indelat i fyra regioner och etablerat på totalt 13 orter i landet. Totalt sysselsätter företaget i Östergötland 40 anställda, varav 35 arbetar i Linköping.
GDL har sitt huvudkontor i Helsingborg och omsätter cirka tre miljarder kronor.