Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

GeesinkNorba håller rent

GeesinkNorba är pionjärer för lösningar inom avfallshantering. Företaget satsar på att snabbt kunna serva sina kunders bilar, oavsett var de befinner sig. För att kunna tillmötesgå sina kunder behov har Geesink Norba service center på flera orter i Sverige och har även ett antal service bussar som snabbt kan besöka kunderna för att ge service eller utföra reparationer. Förutom att kunna tillhandahålla utrustning för avfallsinsamling är service och eftermarknad mycket viktiga för GeesinkNorba. Det är lika viktigt för GeesinkNorba som för kunden. Med service som ledord har Geesink Norba tagit ytterligare ett steg framåt. Det finns alltid ett stort lager av reservdelar liggande till alla produkter och målsättningen är att kunna ha reservdelar på plats hos kunden inom 24 timmar.

GeesinkNorba har en lång historia och är resultatet av en sammanslagning av 2 mycket gamla och erfarna sopbilstillverkare, Geesink från Nederländerna och Norba från Sverige. Båda företagen har anor tillbaka till slutet av 1800 talet och har tillverkad förutom sopbilar, även brandbilar, rengöringsfordon, soptunnor och annan utrustning för hantering av avfall.
De båda företagen slogs ihop i slutet av 1990 talet. I och med detta är GeesinkNorba en av de ledande sopbilstillverkarna i Europa. Huvudkontor och produktfabrik för GeesinkNorba ligger i Nederländerna.
Den Nordiska verksamheten drivs från anläggningen i Kalmar, där Mikael Blomquist är ansvarig. Den nordiska branchen driver service och försäljning i Sverige, Norge, Danmark, Finland samt de Baltiska länderna.
Mikael Blomquist berättar att att vårt fokus ligger på miljö och säkerhet. Geesink Norba utbildar all sin personal själv och erbjuder även ett utbud av service och produktutbildningar för våra kunder. Företaget har inte inriktat sig på någon speciell bransch utan försöker hitta lösningar till alla som efterfrågar deras produkter och tjänster.
Geesink Norba levererar renhållngsfordon för olika typer av avfall och insamlingsbehov. De tillhör de största i Europa och har ca 550 medarbetare.
Tillverkningen består av ett stort sortiment av sopbilsaggregat för olika användningsområden samt kärllyftar för att kunna hantera den stora flora av sopkärl som finns i Europa. Dessa lyftar är en integrerad del av sopbilsaggregaten. GeesinkNorba är ett dotterbolag till Platinum Equity som är ett amerikanskt ägt investeringsbolag och deras europeiska huvudkontor är placerat i London.
Geesink Norba vill synas och profilerar sig genom att besöka mässor och med demo och kundbesök runt om i hela Europa.

Full service åt kunden
Alla kunder har individuella behov. Geesink Norba skräddarsyr individuella lösningar till alla sina kunder. Personalen som är mycket kunnig består även av erfarna ingenjörer hittar lösningar som för att lösa kundernas behov. Kunderna har även möjlighet att teckna egna servicekontrakt som utgår från deras behov.
Geesink Norba erbjuder även service och underhållsavtal för hela flottor av renhållningsfordon från olika tillverkare. Företaget servar både sina egna och andra tillverkares fordon. I sitt sortiment har Geesink Norba ett flertal modeller av aggregat för avfallsinsamling. Aggregaten finns i ett flertal storlekar, som är anpassade för olika uppdrag. Aggregaten är även anpassade till olika chassier för att kunna erbjuda optimala lösningar. Kärllyftarna tar hand om alla på marknaden förekommande sopkärl.

Baklastare med det lilla extra
Geesink Norbas baklastare för avfall har allt som krävs. Hög produktivitet,låga underhållskostnader och praktiskt taget inga stillestånd. Konstruktionen är robust och till stora delar tillverkad av höghållfast stål för att klara de mest krävande rutter, gång på gång, dygnet runt. Geesink Norba har med sin konstruktion och teknologi lyckats få fram effektiva sopbilsaggregat och är ledande på området. Geesink Norbas baklastare är både snabb och bränslesnål.
De är kraftiga, säkra och enkla att använda för kunden. Baklastaren har en informationsskärm i hytten som ger föraren upplysningar om statusen på aggregatet samt innehåller vanliga funktioner för att styra aggregatet.
Command zone teknologi ger föraren snabbt en fullständig diagnos av systemet och hjälper föraren att lösa eventuella problem direkt från hytten eller från annan plats via GSM-anslutning.
Det finns en service och supportavdelning som hjälper till med servicebilar, reservdelsleveranser utbildning och finansiering av våra utrustningar. Målsättning är att kunna ge snabbt och effektiv hjälp till våra kunder.