Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Generationsväxling väntar i Borlänge Energi

Inriktningen för AB Borlänge Energi är att leverera sina produkter 24 timmar om dygnet med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt.
Nu går många 40-talister i pension och behovet av nyrekrytering är stort.

Borlänge Energi har cirka 220 anställda och en fjärdedel av personalstyrkan är 60 år eller äldre. Detta innebär att företaget går igenom en stor generationsväxling de närmaste åren.
Annelie Hansson, personaladministratör på Borlänge Energi, säger:
– Vi söker främst personal inom tekniska yrken, som till exempel ingenjörer och driftstekniker. Vi ska rekrytera cirka tio personer om året, men konkurrensen är stor eftersom det finns många stora industrier här i Borlänge, som till exempel SSAB. Vi försöker locka till exempel examensarbetare och studenter med förmåner som bland annat flexibla arbetstider och friskvårdssatsningar.

Bred verksamhet
Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Allt detta tillsammans med Husakuten ger företaget unika möjligheter att tillgodose borlängebornas förväntningar.
De sammanlagda priserna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp är de lägsta i Dalarna. 2010 låg Borlänge Energi på plats nummer fem bland de lägsta priserna av alla 290 kommunerna i landet.

Rent vatten och god beredskap
Under ett år renas totalt 5 325 000 kubikmeter avloppsvatten i Borlänge. Företagets största reningsverk, i Fagersta by, tar emot 95 procent av avloppsvattnet. En fettmottagning har byggts för att lösa problemet med den ökade mängden fett i avloppsledningarna. Här tar man emot fett från fettavskiljare i Dalarna.
Det gäller att ligga steget före vädrets makter och att ständigt arbeta med driftsäkerheten när man ska förse borlängeborna med el dygnet runt. Beredskapen hos Borlänge Energi är god och målet är högt ställt. Företaget har jobbat länge med att gräva ner sina luftledningar i marken för att säkra kvaliteten på leveranserna. Efter 2011 kommer man att ha kvar bara cirka fem procent luftledningar i sitt elnät.

Tar ansvar för miljön
Borlänge Energis produkter har en hög miljöprofil. Här följer några exempel:
• Kranvattnet levereras helt utan kemiska tillsatser
• Elen produceras helt av förnybar vattenkraft
• Fjärrvärmen produceras till 95 procent av förnybara energiråvaror
• Avloppsvattnet renas till mer än 95 procent
• Avfallet återvinns till mer än 85 procent
Visionen för företaget är att Borlängeborna, som är både ägare och kunder, skall ha anledning att vara stolta över Borlänge Energi.