Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Gnosjö bjuder på fantastiska möjligheter för både boende och företagande

Gnosjöandan är ett begrepp som dyker upp lite varstans och i olika sammanhang där man vill illustera värden som arbetssamhet, klurighet och starkt entreprenörskap. Gnosjöandan är dock mycket mer än ett begrepp, den omfattar en hel regions livskraft och företagsamhet grundat på gnosjöbornas vilja att skapa lönsamma verksamheter på hemmaplan. Fastighets AB Järnbäraren har liksom Gnosjöregionen en anrik historia där många av framgångarna varit möjliga just tack vare småländsk klurighet och nytänkande.

Det kommunala fastighetsbolaget har fått sitt namn efter historiska företeelser. Då järnet forslades via Nissan från Jönköping till Gnosjö bar arbetarna råvaran den sista biten från Nissafors till Gnosjö, Järnbäraren var därmed ett passande namn som understryker den starka viljan och livskraften hos Gnosjöborna. VD Reine Gustafsson, stolt gnosjöbo, berättar att varje svensk dagligen använder en produkt eller en komponent som tillverkats i Gnosjö.
– Vi har ca 300 företag här i regionen och är som många redan känner till mycket framstående inom tillverkande industri. Våra underleverantörer samarbetar med de största aktörerna inom fordons- och transportbranschen, vi har också många stora företag etablerade här som levererar till världsmarknaden.

Fantastiska möjligheter för utveckling
Den starka industrin har ett stort övertag på marknaden, men i Gnosjö vill man samtidigt tänka i nya banor för att differentiera näringslivet. De största möjligheterna finns inom besöksnäringen, där Gnosjö har en rad olika upplevelser och evenemang inom räckhåll.
High Chaparral, Isaberg och Store Mosse är bara några exempel på vad som finns att upptäcka och uppleva i Gnosjöregionen. Dessutom finns här ett stort antal naturområden att upptäcka med vandringsstråk och möjligheter till ett rikt friluftsliv.
– Vi har fantastiska möjligheter att utveckla värden som lockar ännu mer besökare till vår region. Den största förhoppningen vi har är att några också ska välja att stanna kvar och bosätta sig här i Gnosjö. För att det ska vara hållbart krävs att vi också kan tillgodose ett ökande behov av service med bra skolor, vård och äldreboende, fortsätter Reine Gustafsson.

Satsar på klimatanpassat
Nybyggnationer är precis lika kostsamma i Gnosjö som de är någon annanstans, i större städer exempelvis. Skillnaden är att man i storstäder kan ta ut högre hyror. Samtidigt väntar sig hyresgäster i Gnosjö en lika hög standard som i större städer.
– Det är en utmaning att få ihop ekvationen, konstaterar Reine Gustafsson. Vi är nu mitt uppe i både nybyggnationer och renoveringar för att få ett mer klimatanpassat fastighetsbestånd. Vi byter ut energisystem lite varstans för att bli både mer kostnadseffektiva och miljöriktiga. Vi satsar också på passivhus som är under byggnation nu, inklusive lägenheter som byggs för LSS-boende.
Gnosjöregionens tillväxt medför per automatik tillväxt för det kommunala fastighetsbolaget. Utmärkande för Gnosjö är en hög livskvalitet och livskraft, där människor har korta avstånd till service och till varandra. Med tillgång till god service och förstklassig rekreation är Gnosjö en given etableringsort både för boende och företagande.