Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Gnosjöandans Kunskapscentrum – skolkultur som bygger på förtroende och tillit

Gnosjöandans Kunskapscentrum (GKC) erbjuder anmärkningsvärt bra utbildningar, det visar undersökningar som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort. GKC hör till landets toppskikt när det gäller hög kvalitet, bra studieresultat och en god studiemiljö både för gymnasieskolan och för vuxenutbildningen. Med ledord som närhet, trygghet och framtid illustrerar GKC sin starka framåtanda där man tillsammans, lärare som elever, strävar efter att skapa en trygg och blomstrande framtid.

GKC hamnar ofta i topp i olika rikstäckande undersökningar när det handlar om värden som utbildningarnas kvalitet och relevans, lärarnas kompetens och elevernas motivation. SKL har bl.a. kartlagt direktövergången från gymnasieskolan till högskolan och sett att elever från GKC i mycket stor utsträckning kommer in på de högre utbildningar de sökt till. Faktum är att GKC hamnar bland de tio främsta utbildningsanordnarna i Sverige, och det är anmärkningsvärt för en mindre kommun som Gnosjö.
– Vi ser att tiderna har förändrats. Våra elever blickar bortom regionens gränser, många söker sig också till attraktiva utbilningar eller anställningar utomlands. Vi ger dem en bra grund att bygga vidare på, och hoppas samtidigt på att de ska komma tillbaka till bygden som högutbildade och målmedvetna individer som vill vara med och utveckla sin hemort, berättar gymnasiechef Klas Boberg.

Hör till landets toppskikt
GKC är som tidigare nämnt den enda skolan i regionen som placerar sig på “tio-i-topp listan” på tre av SKL:s indikatorområden för gymnasieskolor i hela Sverige. Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till högskola inom tre år, här hamnar man på sjätte plats. I kategorin Andel elever med direktövergång till universitet eller högskola efter avslutad gymnasieutbildning ligger GKC på sjunde plats, och för genomsnittliga betygspoäng på åttonde plats.
– På GKC är vi naturligtvis mycket stolta över de resultat vi redan uppnått för gymnasieskolan och vi kommer att vidareutveckla de utbildningsmodeller som vi byggt upp och som visat sig framgångsrika för att bibehålla och utveckla våra kärnvärden kvalitet, trygghet och närhet, fortsätter Boberg.
På GKC interagerar elever från gymnasieskolans åtta program med studerande vid vuxenutbildningen.
– Genom att vi vistas i samma lokaler så tror jag att studiemiljön blir en annan än vid renodlade gymnasieskolor. Vi har en påtagligt studiemotiverande och inspirerande miljö som främjar för lärande. Andelen gymnasieelever och vuxenstuderande är ungefär lika, totalt har vi ca 600 studerande här.

Nytänkande modell för SFI
GKC har utvecklat en intressant och mycket nytänkande modell för Svenska för invandrare (SFI) där man så tidigt som möjligt även introducerar en yrkesinriktning i utbildningen.
– Vi var först i Sverige med att erbjuda företagsförlagd SFI och har bl.a. samarbetat med Räddningstjänsten. Då migrationsminister Tobias Billström var här och besökte ett företag i vår kommun konstaterade han att vår modell är framtiden för SFI i Sverige, något som har sporrat oss att utveckla området ännu mer, säger Sven-Åke Falkeby, som är chef för vuxenutbildningen på GKC.
SFI-utbildningen kombineras framgångsrikt med andra aktiviterer såsom företagsbesök och yrkeskurser, exempelvis inom industriteknik eftersom tillverkande industri som bekant är Gnosjöregionens flaggskepp.
– Vi fick också pris i Gnosjö som Årets Integrationskommun 2008 – 2009. Att öka integrationen är inte enbart bra för samhället i stort, det lyfter även individer och hela familjer. Att så snart som möjligt skapa stadga och kontinuitet är viktigt för självförtroendet, därför ser vi till att vara lyhörda inför nyanländas behov. Vi satsar verkligen på arbete och att inspirera till ökad sysselsättning, konstaterar Falkeby.

Gnosjöregionen behöver YH-utbildningar!
Gnosjöregionen är Sveriges starkaste region för tillverkande industri. För att man även i framtiden ska kunna vara konkurrenskraftiga krävs en konstant tillgång till högutbildad arbetskraft som tillför nytänkande och bidrar med nya innovationer. Yrkeshögskoleutbildningar (YH) är ett bra sätt att trygga den här typen av industriinriktad arbetskraft, men trots det uttalade behovet så har man i Gnosjö regionen enbart fått två YH-utbildningar beviljade varav ingen hamnade vid GKC.
– Om vi ska kunna stärka regionens industrikompetens så krävs det att vi får bedriva YH-utbildning. Det gäller även inom andra områden som exempelvis turism, här har vi en mängd småentreprenörer som har oerhört mycket att tillföra. Vi har en bra grund med fin natur och mycket att uppleva här i regionen, men vi behöver kunskap för att kunna paketetera upplevelserna på ett sätt som tilltalar utomstående. Även här skulle YH-utbildning vara ett steg i rätt riktning, poängterar Sven-Åke Falkeby.
GKC kommer att vässa sina ansökningar inför nästa omgång och hoppas på en positiv utveckling där YH-utbildning blir en del av utbudet vid kunskapscentret.