Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Gnotec vill finnas nära kunderna

Gnotec vill växa både i Sverige och utomlands.
Det är en del av företagets strategi.
- Vi vill växa på olika marknader genom ett nära samarbete med våra kunder, säger Anders Freding, platschef vid Habo-fabriken.

Gnotec tillverkar plåtkomponenter till kunder inom fordons- och tillverkningsindustrin. Företaget erbjuder tillverkning i en rad processer som automatpressning, laserskärning, kantpressning, och svetsning. Gnotec har även specialiserat sig på processer som screentryckning och kompletta logistikuppdrag där kunden supportas genom hela flödet från tillverkning till leverans till slutkund.
Våra svenska tillverkningsenheter är nischade mot olika volymsegment men vi ser också vikten av att finnas rent geografiskt där våra kunder finns, förklarar Anders Freding.

600 anställda i koncernen
Gnotec är sprunget ur den småländska industrin och det äldsta bolaget i gruppen startade redan 1933. Idag är man en koncern med sex olika bolag med över 600 anställda, fyra i Sverige, ett i Slovakien och ett i Kina.Sedan 2013 ägs företaget av Frauenthal Automotive med huvudkontor Wien i Österrike.
Just nu utvärderas möjligheten att starta tillverkning även i Brasilien som är en av världens största marknad för bil- och lastbilstillverkare, Gnotec har sedan maj i år ett teknik- och försäljningskontor i Curitiba.
– På sikt skulle det betyda mycket för oss att kunna placera tillverkning även där, säger Anders Freding.
De svenska fabrikerna finns i Habo, Kinnared, Reftele och Motala medan huvudkontoret ligger i Gnosjö. I Motala tillverkas plåtkomponenter till industriapplikationer – en verksamhet som Gnotec förvärvade 2014 då man köpte företaget Termoregulator.
– Det är lite av vårt framgångsrecept att vi kan erbjuda tillverkning av komponenter i ett brett spann från låga till höga produktionsvolymer, säger Anders Freding.

Viktig order i Kina
2012 etablerade företaget en fabrik i Kunshan i Kina och där har man nyligen fått en order som är värd över 70 miljoner kronor om året. Ordern omfattar tillverkning av pressade och svetsade karosskomponenter till personbilar som utvecklats av den kinesiska biltillverkaren Geely i samarbete med Volvo cars.
– Det är en del av vår tillväxtstrategi att växa på olika marknader inom hela koncernen. Vi jobbar kontinuerligt med att bredda vår kundbas och strävar alltid efter att hitta effektiva lösningar som gynnar både oss och våra kunder, till exempel genom automatisering, säger Anders Freding och fortsätter:
– Ska man vara en spelare på den här marknaden och samtidigt vara konkurrenskraftig måste man också våga satsa, både på modern teknologi och på närvaro, att helt enkelt vara där kunderna vill att vi ska vara.