Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

God rekreation bidrar till en sundare livsstil

Livsstilshälsan i Kiruna förespråkar sunda vanor i kombination med goda kunskaper för en bättre hälsa. De senaste tre åren har företaget arbetat intensivt för att bygga upp ett helhetskoncept där hälsans alla kringaspekter vävs in – från kostvanor till rekreation och utbildning. Idag erbjuder Livsstilshälsan allt från kostrådgivning och motionstips till hundspannsturer.

Begreppet ohälsa har fått en ny innebörd – det handlar inte längre om brister i arbetsmiljön, utan snarare om människors egen livsstil. Det krävs en helhetssyn på människors livssituation för att förstå hur man bäst kan främja för en god hälsa.
Anita och Ove Engström har startat Livsstilshälsan tillsammans, i syfte att förbättra människors fysiska, psykiska och sociala välmående. Det handlar om livsstilsförändringar på lång sikt, där deltagaren själv får ta mycket ansvar för att åtgärderna ska få effekt. Livsstilshälsan hjälper till genom att erbjuda kostrådgivning, träningsmodeller och livsstilscoachning.

Aktiviteter som främjar hälsa
En sund livsstil handlar förutom förebyggande åtgärder som god kosthållning och motion även mycket om att göra meningsfulla saker tillsammans, både privat och i arbetslivet. Därför erbjuder Livsstilshälsan spännande aktivitetspaket som hundspannsturer och skoterturer tillsammans med Kiruna Sleddogs Tours. Många företag bokar in dessa aktiviteter för att uppnå gemenskap, med mycket goda resultat. Livsstilshälsan vänder sig även till turister som är intresserade av att uppleva ett typiskt norrländskt landskap från släden eller skotern.

Utbildning som kan rädda liv
Livsstilshälsan anordnar utbildningar tillsammans med LifeRescue North. Det handlar om hjärt- och lungräddning samt första hjälpen. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för Kirunas befolkning och öka tryggheten. Ofta beror en livshotad persons överlevnad på hur snabbt hjälpen kommer. Kunskaper i hjärt- och lungräddning är därför en mycket god investering för hela samhället, detsamma gäller kunskap om första hjälpen.
– Vi samarbetar med både stora och små aktörer samt kommunen. Våra utbildningar är en tillgång för alla företag och offentliga verksamheter, menar Anita Engström.
Livsstilshälsan ämnar utveckla konceptet och sprida kunskapen om ”kedjan som räddar liv”, där tidigt larm och start av hjärt- och lungräddning är de första länkarna.

Annika Gullberg
Maria Lind