Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Goda utsikter för Luleås IT-studenter

I Luleå finns en IT-kompetens i världsklass, och Invest in Sweden Agency räknar Luleåregionen som en av de fyra viktigaste IT-regionerna i Sverige. En undersökning av IT-branschen i Luleå visar att trots finanskrisen så anställdes förra året nästan lika många som åren före, man räknar också med att branschen behöver anställa ytterligare flera hundratals personer under de närmaste åren. Anställningsbarheten har alltså varit jämn och ökar nu för Luleås studenter, och då framförallt inom IT-området.

Institutionen för systemteknik är en av Luleå tekniska universitets tekniska institutioner som utbildar och forskar inom området “Datorer i fysikaliska system”. Här utbildas civilingenjörer inom teknisk fysik och elektroteknik eller datateknik, samt högskoleingenjörer inom datateknik. Inför hösten 2010 startar man också upp en Masterutbildning inom Mobila system.
Studiemiljön med närhet till friluftsliv och aktiviteter anses vara en av Sveriges främsta. Luleå universitet har ca 12 000 studenter fördelade på campus i Luleå, Piteå , Skellefteå och Kiruna.

Expanderande verksamhet
Institutionen för Systemteknik verkar över ett brett område och är starkt kopplade till näringslivet. Verksamheten har vuxit under de senaste åren, inte minst forskningen som fått betydande externa medel.
Luleå är ett näringslivsuniversitet med en genomsyrande öppenhet där innovationer och forskningsframsteg kommer samhället till gagn. Man strävar efter att utveckla och ta tillvara på innovationer så att de kan skapa nytta ute i näringslivet och Luleå är även det universitet i Sverige som har störst andel företagsfinansierad forskning.
– Vår verksamhet har genererat flera spinoffeffekter. Flera nya företag har etablerats tack vare innovationer som utvecklats i vår regi, berättar Jonny Johansson, forskare och universitetslektor.
Institutionen har idag åtta forskningsområden: datalogi, datorkommunikation, inbyggda system, industriell elektronik, medicinsk teknik för hälsovård, medieteknik, reglerteknik och signalbehandling. Fram till 2011 kommer dessa områden att utökas till totalt elva fokusområden där rymdteknik, data- och systemvetenskap samt mobila system tillkommer.

Starkare på utbildningssidan
Inför de omfattande omstruktureringar som vårt svenska utbildningsväsen står inför genomför Luleå universitet flera strategiska investeringar, bl.a. i ny kompetens och ny teknik.
Universitetets reformer kommer bl.a. resultera i att Institutionen för Systemteknik blir Institutionen för System- och Rymdteknik fr.o.m. 1 januari 2011. Det uppskattas att omkring 70 procent av verksamheten då kommer att innefatta forskning och resterande utbildning, mot dagens 85 – 15.
– Vi kommer att bli betydligt starkare på utbildningssidan. Alla datautbildningar, som idag ligger spridda över flera institutioner här i Luleå, kommer att samlas under vår nya Institution för System- och Rymdteknik, förklarar Ronny Pekkari, administrativ chef på institutionen.

Forskarutbildningen får ett lyft
Den nya institutionen kommer förutom befintliga IT-utbildningar även erbjuda civilingenjörsutbildning i rymdteknik, högskoleingenjör i datorspelsutveckling och få flera nya inslag i magister och masterutbildningen. Institutionen för systemteknik har idag ett forskarutbildningsämne, mobila system. 2011 kommer detta att utökas och motsvara institutionens blivande elva forskningsområden.

Mats. I. S. Ericsson
Maria Lind