Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Göhlins säljer lösningar åt industrin i Gnosjöområdet

Göhlins Verktyg & Maskin AB i Gnosjö servar den producerande industrin i Gnosjöområdet med de produkter och lösningar som efterfrågas.
Företaget grundades den 1 oktober 1912 av Olof Arthur Göhlin som en traditionell järnhandel. Det innebär att Göhlins Verktyg & Maskin fyller 100 år i år.

1950 köpte Ingvar Axelsson, som var gift med grundarens dotter Sylvia Göhlin, företaget och på den tiden var Göhlins fortfarande en klassisk järnhandel.
I början av 80-talet utvecklades Göhlins till en ren verktygs- och maskinleverantör till industrin och 1986 köpte Ingvars och Sylvias son, Göran, hela företaget.
I november 1990 flyttades verksamheten in i nya, moderna lokaler på Industrigatan i Gnosjö.
Staffan Söderlund, som hade varit anställd på Göhlins sedan 1995, gick in som delägare 2002 då han köpte 30 procent av företaget.
Under åren som gått har Göhlins gått från att vara en klassisk järnhandel till ett kunskapsföretag med rätt lösningar och rätt produkter åt den tillverkande industrin.
– Vi säljer industriförnödenheter inom ett antal områden och de största är skärande bearbetning och automation. Vår huvudsakliga kundgrupp är den tillverkande industrin i Gnosjöregionen, men vi har också kunder i övriga delar av Sverige och faktiskt även i både Norge och Danmark, berättar Staffan Söderlund, VD på Göhlins.

Skärande bearbetning och automation
I produktgruppen skärande bearbetning ingår allt man behöver för borrning, svarvning, fräsning och gängning. Företaget säljer även kringutrustning som till exempel skärvätska och absorbenter.
Göhlins har ett nära samarbete med starka leverantörer och utbildas löpande på de nyheter som kommer ut på marknaden.
I produktgruppen automation ingår världsledande fabrikat som SMC, Metal Work och Piab. SMC är världens största pneumatiktillverkare.
– Produkterna som vi har i hyllorna är inte unika i sig, men det är däremot funktionerna som produkterna åstadkommer. Vi säljer till exempel inte en borr utan ett gängat hål. Ytterligare en funktion som vi vill addera är energibesparing. Där har vi idag produkter som till exempel Atlas Copcos energisnåla kompressorer och SMC´s elcylindrar, säger Staffan Söderlund.

Ett brett sortiment
Göhlins erbjuder ett mycket brett sortiment till sina kunder och utöver skärande bearbetning och automation kan nämnas:
• personligt skydd
• slipande bearbetning
• rengöring & miljö
• mät & kontroll
• maskiner
• sammanfogning
• arbetsplatsutrustning
– Vi håller nu på mycket med konstruktionstejper, vilket innebär att man kan tejpa och limma produkter istället för att svetsa och nita dem. Det är ett relativt nytt område, som vi har arbetat med i några år. Vi har nyligen investerat i utrustning för att anpassa produkterna till specifika kundbehov. Om en kund har ett särskilt önskemål så kan vi ta fram exakt rätt bredd på tejpen för att kunden ska kunna sammanfoga sin produkt, berättar Staffan Söderlund.

100-årsjubileum
Göhlins 100-årsjubileun uppmärksammas bland annat genom ett antal kundseminarier och kundaktiviteter under året. Dessutom blir hela personalstyrkan, inklusive sina respektive, bjudna på en personalresa till Mallorca.
Den riksbekanta Gnosjöandan är inte något främmande begrepp för Staffan Söderlund.
– Nej, det är något som vi stöter på om inte varje dag så i alla fall varje vecka. Det kan handla om att våra kunder lånar ut produkter till varandra som de har köpt av oss för ett speciellt ändamål, till exempel kontrolldon eller kontrollringar för att mäta gängor. De vet att de lånar ut till en konkurrent, men det är helt okey.
Staffan Söderlund ser positivt på framtiden för Göhlins Verktyg & Maskin.
– Vi hade ett rekordår förra året och vi känner att industrin i Gnosjöregionen går framåt i sin utveckling. Om det går bra för industrin i bygden så ser vi möjligheten att växa, säger han.
Göhlins har idag 14 anställda och omsatte drygt 50 miljoner kronor 2011.