Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Goodtech är med under hela produktionscykeln – från komponenter till färdig anläggning som producerar rent vatten eller biogas

Goodtech Environment AB har en anrik historia på Åland. Företaget grundades här i slutet av 60-talet och har sedan dess expanderat inom olika områden och under olika ägandeförhållanden. Idag hör den åländska divisionen inom den norska koncernen Gootech ASA till av Nordens ledande miljöteknologiföretag. Goodtechs främsta verksamhetsområden är automatisering och industri, materialhantering och infrastruktur samt miljö och energiutvinning varav det sistnämnda hör till Goodtech Environments huvudansvar.

Goodtech Environment är heltäckande inom områdena vatten, avloppsteknik och biogasanläggningar. Företaget satsar mycket på forskning och utveckling för att kunna leverera attraktiva helhetslösningar baserade på den senaste teknologin. Avvattnare, luckor, filter, biogasutrustning, transportörer, Fluidtec membrananläggningar, Biovac minireningsverk, värmeväxlare, rännor, ejektorpumpar, biospridare, skrapor och system för organiskt avfall är exempel på produkter och tjänster som man levererar.
– Vi är i grunden ett kunskapsföretag och det vi framförallt står för är tjänster som förhöjer de miljötekniska produkternas värde, understryker VD Mikael Aaltonen. Med en väl utvecklad kompetens inom produktion och konstruktion, projektledning, driftsättning och ett avancerat projektledningssystem har vi kontroll över hela sekvensen – från komponenter till färdig anläggning som producerar rent vatten eller biogas.

Föregångare för övergång till grön energi
Ålandsmejeriet är ett bra exempel som blivit lite som ett landmärke för lyckosam tillämpning av åländsk miljöteknik. Tack vare Goodtech Environments expertis blev mejeriet föregångare för en övergång till grön energi inom industrin på Åland. Mejeriet bidrar starkt till den hållbara utvecklingen genom etablering av en biogasanläggning som tydligt visar hur en miljöbelastning kan omvandlas till en ren resurs.
Goodtech Environment har bidragit med oumbärlig know-how i ett tidigt skede då projektet startades upp för ca sju år sedan. Biogasanläggningen togs i drift under 2010 och ses som ett stort framsteg för hela Åland. Mejeriet anses framförallt vara föregångare för en teknik som på sikt kommer att implementeras på ett större antal industrier.
– Att tillhandahålla teknik för att omvandla organiskt avfall till biogas är ett växande affärsområde för oss. Vi har länge varit ledande inom vattenrening, den verksamheten kompletteras med ett framstående helhetskoncept som möter ett ökande energibehov här på Åland, förklarar Aaltonen.

Kunskap som den lokala industrin behöver
Åland är ett välkänt och uppskattat turistmål som blir alltmer attraktivt för permanent bosättning. Den ökande befolkningen ställer i kombination med ett utökat företagande krav på en större energitillförsel, samtidigt måste man se över miljöaspekten.
Goodtech Environment har kunskap som behövs för att den lokala industrin ska kunna skapa långsiktigt hållbara lösningar baserat på energi- och miljöteknik. Ålandsmejeriet är bara ett av många goda exempel, Mikael Aaltonen ser mycket ljust på framtiden och avslöjar slutligen att Goodtech Environment har många lovande samarbetsprojekt i pipelinen.