Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Goodtech Projects & Services i Skellefteå fokuserar på service, montage och reservkraftprojekt

Goodtech är en betydande nordisk systemleverantör och entreprenör inom el, automation samt miljö- och industriteknik. Företaget har en stark lokal förankring i Skellefteå där man verkat sedan tidigt 90-tal. I fjol bytte verksamheten namn till Goodtech Projects & Services för att illustrera inriktningen där service, elinstallationer och reservkraft (projekt) utgör huvudfokus.

Inom Goodtech förenas den stora koncernens styrka med den lokala aktörens personlighet och närhet till kunderna – Goodtech har ett 40-tal kontor landet över och finns även etablerade med egna enheter i Norge och på Åland.

Stark serviceorganisation i Skellefteå
Goodtech Project & Services har en stark serviceorganisation i Skellefteå som omfattar allt från tele/data- och elinstallationer till service av stora kraftanläggningar. Bland kunderna finns bl.a. Skellefteå Kraft och kommunens vatten och reningsanläggningar.
– Vår främsta ambition är hålla bästa tänkbara tillgänglighet för våra lokala kunder. Leveranstiden ska vara kort, därför arbetar våra medarbetare mycket under eget ansvar och på eget initiativ, berättar Göte Berggren, affärsenhetschef med ansvar för både Skellefteå och Örnsköldsvik gällande reservkraft.
Kollegan Thomas Edman tillägger att inom området reservkraft levererar Goodtech Project & Services i Skellefteå/Örnsköldsvik lösningar i stort sett över hela landet. Den största anläggningen finns på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, och man levererar även en liknande anläggning till Östra sjukhuset.
– Vi har en stark rikstäckande ställning. Utöver sjukhusen så levererar vi även till banker och andra enheter inom kommuner och landsting, där vi bl.a. levererat reservkraftsystem i Kumla och Härnösands kriminalvårdsenheter, fortsätter Thomas.
För att trygga den fortsatta driften levererar Goodtech kontinuerliga service- och underhållstjänster för samtliga anläggningar.

Vill växa inom reservkraft
Inom Goodtech satsar man även mycket på utveckling för att kunna leverera helhetslösningar med senaste teknologin. Med en väl utvecklad kompetens inom produktion och konstruktion, projektledning, driftsättning och ett avancerat projektledningssystem har Goodtech kontroll över hela sekvensen från enskilda komponenter till färdig anläggning.
– Vi vill gärna utöka verksamheten inom framförallt reservkraft, där vi satsar på heltäckande service och eftermarknad. Det handlar ofta om långvariga projekt som sträcker sig över flera år, ibland decennier. Här ser vi en stor tillväxtpotential framöver, rundar Göte Berggren av med.

Kort om Goodtech
Med en omsättning på ca 2,2 miljarder SEK och drygt 1400 medarbetare är Goodtech en komplett elteknikentreprenör samt även Nordens största automationsentreprenör och instrumentmontageföretag. Med lokal förankring på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland har Goodtech goda möjligheter att bidra till utvecklingen i branscherna industri, bygg, infrastruktur samt energi och miljö, dessutom utgör man ett stöd för offentlig sektor.