Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Gösab levererar ren kunskap för säkra miljöer

De flesta känner idag till att det finns en tydlig koppling mellan dålig luft och ohälsa. Att skapa bästa tänkbara förutsättningar för en god genomströmning av luft i fastigheter innebär inte bara en ren hälsovinst, utan skapar även möjligheter för en effektivare drift med minskad energiåtgång. Miljökoncernen Gösab erbjuder genom sina dotterbolag attraktiva tjänster för en optimal inomhusmiljö till minsta möjliga kostnad och med största möjliga miljövinst. Bättre kan det inte bli!

Felaktiga injusteringar av ventilation- och klimatanläggningar kan leda till onödigt höga energi- och driftskostnader – även i nybyggda fastigheter. Gösab fokuserar på att leverera ren kunskap för att bidra till säkra miljöer – det gör man via de två affärsverksamheterna Ventilation och Sotning.

Frisk luft grundläggande
Frisk luft är en grundläggande faktor för att vi människor ska må bra. Arbetsmiljölagen och Hälsoskyddslagen kräver att OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) ska utföras i alla fastigheter, kommersiella som privata. Intervallen beror på typen av ventilationssystem, men målet är alltid detsamma – att motverka fukt, lukt och mögel samt att få en god genomströmning av frisk luft.
Gösab erbjuder allt från OVK och injustering till ombyggnad och nyinstallation. Ventilationssystem är inga evighetsinstallationer, utan kräver regelbundet underhåll samt byte av nyckelkomponenter med olika intervaller beroende på typ. Gösab levererar inte enbart en tjänst, kunderna får tillgång till en sfär av djupgående kunskap på köpet.

Fokus på brandskydd
Inomhusklimatet påverkas även av hur eldstäder och rökkanaler mår. Gösabs skorstensfejare, tekniker och besiktningsmän bidrar till att optimera luftmiljön samtidigt som man ser över brandskyddet och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Företaget anlitas idag av sex kommuner (Göteborg, Lerum, Borås, Svenljunga, Ulricehamn och Eksjö) gällande brandskyddskontroller, samt utför sotning på uppdrag av två (Göteborg och Lerum).
– Vi arbetar förebyggande genom att väva in brandskyddsarbetet i vårt dagliga arbete, berättar koncernchef och ägare Bengt Ryberg. Vi bidrar gärna med rådgivning kring energihushållning, miljöarbete och ökat brandskydd, som exempel. Samtliga medarbetare är välutbildade inom området och kan ge konkreta råd på plats ute hos kund.

Vassast i branschen
God hälsa genom god inomhusmiljö är ledstjärnan för all verksamhet inom Gösab. Entreprenadsidan går riktigt bra då man är mitt uppe i flera storskaliga projekt, bl.a. byggs nya luftmiljöer för Brottkärrskolan och Kaggeledsgatans äldreboende och hospice.
Gösab har avtal med de stora rikstäckande aktörerna som exempelvis HSB och Bostadsbolaget, samtidigt värnar man om små företag och privatpersoner.
– En nöjd kund kommer tillbaka. Vi lever på vårt goda rykte, där vi på ett professionellt och kompetent sätt löser kundernas problem. Folk söker sig till oss på ett helt annat sätt idag än för bara ett år sedan, både medarbetare och kunder. För att möta en ökande efterfrågan har vi anställt tre nya tekniker i sotningsbolaget.
Gösab har även anställt en vice VD under vintern för att hinna med alla förfrågningar.
– Målet är inte att bli störst i Sverige, utan att kunna fortsätta hålla hög kvalitet i alla led. Att hålla en hög kompetens är en självklarhet, vi vidareutbildar personalen kontinuerligt för att kunna svar upp mot vårt löfte om att vara vassast i branschen, sammanfattar Bengt Ryberg avslutningsvis.