Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Göteborgs folkhögskola främjar regional tillväxt

Dagens teknik möjliggör flexibelt lärande, och idag har även den mest stressade småföretagare tillgång till ett brett kursutbud med undervisningsmetoder som passar ett tidspressat schema. Göteborgs folkhögskola är en av landets största folkhögskolor, och samarbetet med företagare i regionen utgör en utav grundstenarna i verksamheten.

Göteborgs folkhögskola har erbjudit skräddarsydda företagsutbildningar i nära tio år, man har bl.a. samarbetat med företag i Göteborg, Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen. Genom att integrera en flexibel studieform i allt fler kurser vänder sig Göteborgs folkhögskola till en större målgrupp; här finns i stort sett något för alla. Att stärka människor som står långtifrån arbetsmarknaden hör till folkhögskolans nyckelroll, samtidigt integreras ett genuint kursutbud för företagare, bl.a. genom satsningen Vincent.

Speciellt fokus på kvinnliga företagare
Genom det regionala projektet Vincent fokuserar Göteborgs folkhögskola, som har Västra Götalandsregionen som huvudman, på utbildning och utveckling för entreprenörer och företagare. Vincent har utvecklats under åren och idag finns det tre olika former av Vincent-utbildningar: Entreprenör, Mikro och Original. Under hösten 2009 har projektet ”Kvinnors företagande stärker Sverige” samlat ett stort antal ambitiösa kvinnor med olika företagsidéer i Vincent Mikro, projektet har fått ett positivt gensvar och resulterat i att flera små företag vuxit sig starka i regionen.
Genom ett gemensamt nätverk och med vägledning från erfarna kursledare har nya företag etablerats. Tanken bakom Vincent är just att utveckla det regionala näringslivet, antingen genom att befintliga företag utvecklas, eller att nya entreprenörer växer fram. Vincent erbjuder en rad olika verktyg som kan integreras i det egna företaget, utveckling och tillväxt är ledorden.

Folkhögskolans utbildningar – ren samhällsnytta
Göteborgs folkhögskola och dess syskonskolor i regionen har stor erfarenhet av lärande i mångkulturella miljöer. Att satsa på och stärka individer hör till folkhögskolornas allmänna uppdrag över hela Sverige.
– Det svenska näringslivet behöver mångfald, både vad gäller olika typer av företag och människor som driver dem. Näringslivet ser helt annorlunda ut idag än för bara tio år sedan. Man är inte längre garanterad en plats på ett stort nationellt företag, det är de mindre företagen som utgör framtidens arbetsplatser. Ett annat alternativ är att starta sin egen verksamhet, och detta vill vi stötta. Vi satsar helt igenom på att bygga upp människor genom ett särpräglat entreprenörstänkande som integreras redan från början, berättar projektledare och verksamhetschef Ann-Christine Wallström, som även avslutar med orden:
– Samtidigt gäller det att stötta de befintliga företagen i vår region. Vi har bl.a. Vincent Mikro för detta ändamål. Under 2010 kommer vi att förädla konceptet och lägga ännu mer kraft på just Mikro, och stort gensvar är att vänta.

Maria Lind