Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Göteborgs universitet kännetecknas av gott klimat och inspirerande miljöer

Göteborgs universitet (GU) är med sina 50 000 studenter ett av de största universiteten i Nordeuropa. GU är också ett av Sveriges populäraste universitet med flest sökande till många program och kurser. Affärstidningen Näringslivs journalist fick träffa Andreas Wihlborg, som går lärarprogrammet vid GU.

Andreas Wihlborg siktar på en karriär inom den svenska gymnasieskolan, med speciellt fokus på historia och geografi. Andreas förklarar att valet inte alltid varit självklart, utan snarare berodde på en omdaning i privatlivet.

– Det började egentligen med att jag skadade ryggen i en tidigare anställning. Med helt andra förutsättningar var jag tvungen att tänka om och välja en annan inriktning, och efter en viss tids fundering kom jag fram till att jag – trots att jag aldrig tidigare sett mig själv som ett s.k. läshuvud – ville försöka komma in på universitetet. Jag började läsa historia, och kom då fram till att det faktiskt var ett utav de bästa val jag någonsin gjort i mitt liv.

Efter ett sabbatsår sökte Wihlborg in till lärarprogrammet vid GU, och blev antagen. Redan från början visste Andreas att han ville bli historielärare, men bestämde sig även för att specialisera på ytterligare ett ämne, geografi.

Andreas avslutar nu sista terminen i geografi. Till hösten kommer han att fortsätta med historia, där han bl.a. kommer att skriva en C-uppsats som integreras med pedagogiken.

– Jag skulle även vilja läsa en angränsande kurs i konflikthantering, något som verkligen knyter an till den moderna miljön i skolorna. Egentligen borde alla få en chans att läsa detta, med tanke på hur mycket lärarnas traditionella auktoritära roll har skiftats under de senaste åren.

Upplevelser stärker motivationen
Alla som går geografi inom lärarprogrammet på GU har möjligheten att förlägga delar av utbildningen utomlands, göra studiebesök och långresor. Förra året fick Andreas chansen att tillsammans med andra kursdeltagare resa till Kenya. Syftet var bl.a. att studenterna skulle få erfara en verklighet som de flesta andra enbart läser om.

– Det var otroligt givande att få uppleva utsatta människors vardag så som vi fick. Det var starka upplevelser, men vi såg även att trots all fattigdom fanns ett genomgripande hopp bland människorna som ställde upp och pratade med oss. Detta har motiverat mig, och jag vill framöver kunna sprida den kunskap som jag fick med mig hem från resan, kommenterar Wihlborg.

På väg mot en ny pedagogik
Lärarutbildningen väver in en rad olika enheter vid GU, och Andreas, som idag är ungefär i mitten av sina studier, har hittills läst på Humanisten, Pedagogen, Handelshögskolan och Geovetarcentrum.

– Det är en otroligt spännande och inspirerande miljö som råder inom hela GU. Att få prova på olika moment och vistas i de olika miljöer vid GU är en otrolig upplevelse som verkligen stärker motivationen. Över lag känner jag att den traditionella skolpedagogiken håller på att ersättas av en friare, mer självständig pedagogik där studenterna får ta eget ansvar och på så vis utvecklas, både som människor och inom sitt valde studieområde. Så har det varit för mig, förklarar Andreas, och avslutar med orden:

– Jag upplever att vi förbereds väl för den nya pedagogiken som vi kommer att undervisa i. Det handlar mycket om ny forskning och nya idéer, Sverige har under de senaste åren verkligen gått fram med stormsteg här, men givetvis finns det fortfarande områden man kan fortsätta diskutera och utveckla, exempelvis betygssättningen. Vi har klara mål, men vägen är inte helt utstakad, det blir intressant att se vilka trender som kommer att färga den nya pedagogiken framöver.

Maria Lind