Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Gotlandsbyggen, ett annorlunda byggföretag

Gotlandsbyggen är det lokala byggföretaget som har två verksamhetsområden och med en unik spetskompetens som komplement blivit kända långt utanför Gotlands gränser.

Det hela började 1947 då byggmästare Erik Nilsson startade egen firma under namnet Pettersson & Nilsson Byggfirma. 1961 flyttades verksamheten till nuvarande lokaler i Hemse, och 1986 ändrades namnet till Gotlandsbyggen AB. Dagens verksamhet är uppdelad i två verksamhetsgrenar, Byggentreprenad och Snickerifabriken, men i praktiken även en tredje gren, renovering av kulturhistoriska byggnader. Här handlar det om högt ställda krav på klassiskt hantverk i samklang med modern byggteknik. Beställare av dessa annorlunda byggprojekt är Länsstyrelsen på Gotland. I dag har även Länsstyrelser i andra delar av Sverige upptäckt Gotlandsbyggens unika specialistkompetens när det gäller renoveringar av vår gemensamma kulturskatt, och beställningar börjar nu komma också från övriga delar av landet.

Egna inredningsprodukter och specialsnickerier
– Snickerifabriken, eller specialsnickeriet som namnet egentligen borde vara, producerar dels egna inredningsprodukter som t ex dörrar och trappor åt såväl fastighetsbolag som offentlig sektor och privatmarknaden, men också specialsnickerier för kyrkor och kulturhistoriska byggnader, säger Nicklas Berggren, ekonomiansvarig på Gotlandsbyggen. Här är vi åter inne på Gotlandsbyggens specialistkompetens när det gäller att tillvarata och vårda landets kulturskatter, och kunder här finner vi över hela riket. Gemensamt för samtliga produkter som tillverkas i fabriken är känslan för trä och dess egenskaper.

Inget uppdrag är för litet eller för stort
Entreprenadverksamheten står för c:a 2/3 delar av Gotlandsbyggens verksamhet. Här finner man kunderna inom så väl offentlig sektor som näringslivet och privatpersoner. Med en modern maskinpark och framförallt kompetent personal utför man samtliga i branschen förekommande entreprenaduppdrag över hela Gotland.
– Det må handla om stora byggprojekt som t ex flerbostadshus, skolor eller äldreboenden lik väl som att en privatperson vill ha en sommarstuga uppförd, inget uppdrag är för litet eller för stort, säger Nicklas Berggren. I ”besättningen” ingår utbildade yrkesmän och hantverkare som t ex snickare, murare, kakelsättare, stenläggare, pappläggare och arbetsledare. Uppdragen handlar om såväl nybyggnation som om – och tillbyggnader, renovering och sanering, och åter igen, renovering av kulturhistoriska byggnader, där vi har en för landet unik specialist kompetens.

Sillgrislehyllor för Världsnaturfondens forskning
– Bland de mer annorlunda specialuppdragen vi utfört på senare tid är den av Världsnaturfonden beställda nybyggnationen av Sillgrisslehyllor för forskning på Stora Karlsö, säger Nicklas Berggren. Stora Karlsö är en ö och ett naturreservat som ligger c:a fem km från Gotlands västkust. Byggandet av Sillgrislehyllorna på klippväggarna 43 meter över havet krävde inte bara noggrann planering och organisation utan även tur med väder och vind. Allt material och alla maskiner till den svåråtkomliga ”byggarbetsplatsen” fick fraktas till ön med ett speciellt inhyrt fartyg. Oavsett om ett projekt ligger i centrala staden eller på en klipphylla långt ute på en ö i havet har Gottlandsbyggen både kompetens och resurser att utföra uppdraget avslutar Nicklas Berggren.