Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Gotska Dykericompaniet – för komplexa byggprojekt under vatten

Gotska Dykericompaniet bedriver en i synnerhet versatil verksamhet. Med stor kompetens och flexibilitet kan man snabbt sadla om beroende på vad kunden efterfrågar. Som duktiga byggentreprenörer i grunden har Gotska Dykericompaniet bästa tänkbara förutsättningar att ta sig an även mycket komplexa byggprojekt, både under och ovan vatten. Fartygsbesiktningar, miljötjänster samt kaj- och broreparationer är exempel på tjänster som Gotska Dykericompaniet kan erbjuda.

Olle Sundh äger och driver Gotska Dykericompaniet. Verksamheten etablerades 1982 och firar således 30-årsjubileum nästa år. Innan företaget etablerades hade Olle verkat inom branschen under några år, och kände så småningom att det var dags att starta eget. Det var ett lyckosamt beslut, idag är Gotska Dykericompaniet en välrenommerad verksamhet med mycket hög servicegrad.

Bred kontrollverksamhet
Gotska Dykericompaniet är klassgodkända av Lloyd’s Register och Det Norske Veritas för att utföra fartygsbesiktningar under vatten, s.k. In Water Surveys (IWS).
Idag råder stränga regler för hur länge ett fartyg får trafikera utan att besiktigas på land. För passagerarfartyg gäller att skrovet måste besiktigas en gång per år, men vartannat år kan man välja att utföra besiktningen under vatten genom att anlita en klassgodkänd dykfirma som utför besiktningen tillsammans med det klassningsbolag som rederiet samarbetar med.
För godsfartyg gäller besiktning tre gånger under en femårsperiod, varav den andra besiktningen kan utföras som IWS.
– Det finns väldigt många dykfirmor i Sverige, men få som har en så pass bred kontrollverksamhet som vi, förklarar Olle Sundh. Vi är ensamma här i regionen som klassgodkända. Dessutom har vi en mycket hög kompetens för att utföra byggtjänster såsom reparationer och underhåll.

Förenar byggentreprenörens samtliga yrkesroller
Det unika med Gotska Dykericompaniet är att man förenar byggentreprenörens samtliga yrkesroller i en och samma medarbetare. Branschen kräver att en dykare måste kunna gjuta, svetsa, spränga och formsätta, som exempel. I vanliga husbyggen representeras ett flertal yrkeskategorier, och en dykare måste bemästra allihop.
– Det krävs i regel decennier av erfarenhet för att kunna bygga upp den expertis som behövs för att kunna utföra de komplexa uppdrag som vi arbetar med idag. Vi löser kundernas problem, och vi gör det i en extrem miljö.
Olle berättar vidare att det är en god idé att skapa någon form av dykarförening, något som funnits tidigare men som nu saknas inom branschen. En gemensam förening skulle bl.a. underlätta i rekryteringen.
– Vi står inför ett generationsskifte, och måste hitta fler medarbetare inom en snar framtid. Det allra viktigaste för oss är att få tag på folk som är duktiga hantverkare, som kan kombinera de olika rollerna som krävs för att utföra byggnadsarbeten under vatten. Vi kan därefter lära hantverkaren att dyka, men omvänt så kan vi inte lära en sportdykare att bli hantverkare.

Alla kan dyka
Olle Sundh menar att alla kan lära sig att dyka. Under åren så har Gotska Dykericompaniet haft viss utbildningsverksamhet vid sidan av ordinarie verksamhet. Här har man haft elever från 10 – 70 år, och samtliga har lärt sig dyka efter en gedigen utbildning.
– Vi har ingen utbildningsverksamhet idag, men däremot så har vi ständig beredskap för de rederier som vi samarbetar med. Vid grundstötning och haveri så kontaktas vi direkt och är oftast på plats inom någon timme.

Skrovtvätt – för bättre drift
En annan tjänst som Gotska Dykericompaniet erbjuder regelbundet är skrovtvätt. För optimal drift bör växtlighet och smådjur avlägsnas från skrovet minst en gång per år.
Med hjälp av hydrauliska borstar skrubbar dykaren skrovet fritt från snäckor och alger. Med effektivare drift minskar naturligtvis bränsleförbrukningen, och skrovet hålls i gott skick längre vilket förbygger skador och onödiga reparationer.