Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Grafit klarar extrema påfrestningar

Schunk Nordiska är Schunk-gruppens produktions- och marknadsbolag för den nordiska marknaden.
Kärnan i verksamheten utgörs av grafit, som i pulverform pressas, grafiteras och tillförs de egenskaper som kunden efterfrågar.

Schunk Nordiska, som är beläget i småländska Lenhovda nordost om Växjö, startades 1970 och sysselsätter idag 70 anställda.
– Vi jobbar med grafit, en keram med unika egenskaper. Den är värmebeständig och leder ström och värme. Grafit klarar dessutom extremt höga temperaturer och smälter aldrig, berättar Dan Karlsson, VD på Schunk Nordiska.
Ämnets förmåga att klara extrema påfrestningar gör det särskilt lämpligt som material för lager och mekaniska tätningar i krävande miljöer. Ytterligare ett viktigt användningsområde är komponenter för strömöverföring, som motorkol, jordningsdon och strömavtagare för spår- och tågtrafik.

Kundanpassade produkter
I Lenhovdafabriken tillverkas bland annat kundanpassade produkter för traktion-, pump- och kompressorteknik samt kompletta borstsystem för likströmsdrift.
Marknadsmässigt representerar Schunk Nordiska Schun-gruppens övriga företag och är därigenom en mycket stark och innovativ samarbetspartner för den skandinaviska industrin.
Säljorganisationen täcker hela Skandinavien och kunderna finns inom flera branscher.
– Grafit är i princip 100-procentigt rent och det innebär att materialet med fördel kan användas inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Läkemedelsindustrin använder olika typer av mätutrustning där grafit ingår. En annan stor kundgrupp är järnvägssidan. Vi gör strömavtagare, en grafitskena, som sitter på taken på tågen och tar strömmen från linan. Vi tillverkar skenorna själva och vi gör också fabriksrenoveringar på strömavtagare från hela Europa oavsett tillverkare, berättar Dan Karlsson.
Andra kundgrupper till Schunk är lagertillverkare, företag som jobbar med mekaniska tätningar och slutförbrukare som pappersbruk, stålverk och processindustrin. Solenergi och vindkraftverk har också nytta av företagets produkter.

Många fördelar
– Fördelen med våra produkter är bland annat att de tillverkas enbart på egenproducerad råmaterial. En annan fördel är att man får samma egenskaper hos en produkt som man köpte för tio år sedan som man får om man köper en produkt idag, säger Dan Karlsson.
Det finns många aktörer i branschen i Sverige, men Dan Karlsson ser den största konkurrensen från Asien.
Företaget marknadsför sig främst via mun mot mun-metoden.
– Vi har försökt med olika typer av marknadsföring, men det är oerhört svårt i och med att vi har en komplicerad verksamhet. Det ställer höga krav på våra säljare, som har en djup kunskap, säger Dan Karlsson, som ser positivt på framtiden för Schunk Nordiska AB.
– Vi kommer att se en fortsatt tillväxt inom solenergi och en stabil tillväxt på järnvägssidan. Båda är verksamheter som ligger i tiden, säger han.