Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Grahns Konfektyr – ett företag med goda avsikter

Grahns Konfektyr AB etablerades som familjeföretag av Sune Grahn redan 1949. Verksamheten fick snabbt ett mycket gott rykte i Skövde med omnejd, och idag förknippas Grahns med kvalitet och långsiktighet genom hela branschen. Från att ha varit en lokal polkagristillverkare producerar Grahns idag ett stort urval av smågodis för en globalt växande marknad.

Det moderna Grahns har en långt automatiserad produktion med marknadens modernaste maskinpark. Ett särpräglande kvalitets- och miljöperspektiv genomsyrar hela verksamheten som idag drivs av Ola Brewitz och Jesper Lööw tillsammans med ett 15-tal anställda.
– Vi har idag en toppmodern anläggning med nya förpackningsmaskiner som effektiviserar vår produktion. Samtidigt uppfattas vi som en attraktiv arbetsplats där vi satsar mycket på utbildning och friskvård. Vi har ett välfungerande team som ställer upp för kunderna, det är viktigt i vår bransch som kännetecknas av hård konkurrens, förklarar Jesper Lööw, som ansvarar för inköp och exportförsäljning.

Ökande exportandel
Sedan Ola och Jesper tog över verksamheten 2007 har exportandelen ökat stadigt år för år. Idag exporteras ca 35 procent av den totala produktionen, då framförallt till övriga Norden, Spanien och Tyskland, men även USA och Polen är länder som visat ökande intresse.
– Vi har planer på at växa, liksom alla andra, men det är sättet vi gör det på som gör skillnad. Vi undersöker nya möjligheter hela tiden, att exportera godis till Indien är exempelvis något som kan komma att bli verklighet inom en snar framtid, berättar Ola Brewitz, som fokuserar på produktion, service och underhåll.

Företrädesvis svenska råvaror
På Grahns kompromissar man aldrig med kvaliteten. Råvarorna kommer företrädesvis (ca 95 procent) från svenska leverantörer och man värnar om nära samarbeten med både kunder och leverantörer.
– Vi är lyhörda inför trender och nyheter, våra kunder förser oss med viktig information som hjälper oss vidare i produktutvecklingen. Vi inriktar tillverkningen mot vad konsumenterna vill ha, konstaterar Jesper.
Grahns har i nära samverkan med Totte Gott och Sunes Smått & Gott byggt ett gemensamt centrallager för konfektyr i Skövde. Här ska Candy Logistics AB sköta logistik och försäljning mot servicehandeln över hela Sverige.
– För vår del innebär det gemensamma lagret att vi får en tydligare profilering mot den svenska marknaden, samtidigt som vi frigör ytor för att kunna utöka produktionen, kommenterar Ola.

Det naturliga valet för godisälskare
Grahns utvecklar tre till fyra nya godissorter varje år. Hela sortimentet baseras på naturliga råvaror där varken allergener eller azofärgämnen förekommer. Att vara det naturliga valet för godisälskare har i sin dubbla bemärkelse alltid varit huvudfokus för Grahns Konfektyr.
Idag är verksamheten certifierad enligt den nya standarden för livsmedelsproduktion, ISO 22000, men de gamla fina hantverkstraditionerna lever kvar och märks inte minst genom den goda smaken.